Dzisiejsza data:

kalendarium

1058 - 1076 objął władzę w Krakowie jako książę
1060 - zorganizował pierwszą wyprawę na Węgry, popierając Belę przeciwko proniemieckiemu Salomonowi
1060 - zaprzestał płacenia trybutu za Śląsk, utracił jednak panowanie nad Pomorzem Wschodnim 

1064 – podniósł z gruzów katedrę w Gnieźnie

1064 - poparł na Węgrzech syna Beli Gejzę
1069 - interweniował na Rusi na rzecz Izjasława 

1071na zjeździe z Henrykiem IV i Wratysławem w Miśni pozornie uznał się za wasala Henryka

1072 - dokonał spustoszeń w Czechach
1076 XII 25 - koronowany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła w katedrze gnieźnieńskiej na króla Polski
1077 - przyłączył Grody Czerwieńskie
1079 - zabicie biskupa krakowskiego Stanisława i ucieczka na Węgry