Dzisiejsza data:

Płocki

(po 1251 – 20 IV 1313)

książę mazowiecki

rodzina

był drugim pod względem starszeństwa synem księcia mazowieckiego Siemowita I i księżniczki Perejesławy, córki księcia halickiego Daniela

z pierwszą żoną Gaudemundą Zofią Litewską miał dwóch synów - Siemowita II Rawskiego i Trojdena I Czerskiego, oraz nieznanego imienia córkę

z drugą Kunegundą Czeską - miał syna Wacława Płockiego, oraz córki Eufrozynę (wydano ją później za mąż za Władysława I Oświęcimskiego) i Bertę (późniejszą mniszkę w klasztorze benedyktynek pod wezwaniem św. Jerzego w Pradze)

biogram

           Po śmierci ojca nie odgrywał żadnej roli politycznej ponieważ był nieletni. Dopiero starszy brat Konrad II wydzielił mu, jako odrębną dzielnicę, zachodnie Mazowsze z Rawą, Sochaczewem, Gostyniem i Płockiem. Przez następne lata pozostawał w konflikcie z Konradem II, przeciwko któremu organizował liczne wyprawy, mając poparcie między innymi księcia litewskiego Trojdena, którego córkę Gaudemundę poślubił.

           Po śmierci Gaudemundy zawarł małżeństwo z siostrą króla Czech, Wacława II, Kunegundą, co przypieczętowało sojusz czesko-mazowiecki. Po śmierci brata zjednoczył pod swym panowaniem całe Mazowsze, a następnie odstąpił od sojuszu z Wacławem II.

           Pomógł Władysławowi Łokietkowi odbić Wielkopolskę z rąk Henryka III głogowskiego, opowiedzenie się po stronie przeciwnika Wacława II spowodowało najazd wojsk czeskich na Mazowsze.

           Bolesław nie uznał koronacji Wacława II na króla Polski, co stało się ostateczną przyczyną rozpadu jego małżeństwa z Kunegundą, która najpóźniej opuściła dwór męża i wraz z córkami powróciła do Pragi.

           Został pochowany w katedrze płockiej.

kalendarium

1274 - był księciem płockim

1275 - otrzymał własną dzielnicę

1279 - poślubił Gaudemundę (na chrzcie przyjęła imię Zofia) córkę księcia litewskiego Trojdena

1288 - był jednym z pretendentów do tronu krakowskiego, zajął nawet przejściowo Kraków, ostatecznie musiał jednak ustąpić Henrykowi IV Probusowi

1288 - owdowiał

1291 - zawarł małżeństwo z siostrą króla Czech, Wacława II, Kunegundą, przypieczętowując tym sojusz czesko - mazowiecki

1294 - został księciem mazowieckim

1295 - poparł koronację Przemysła II na króla Polski

1296 - pomógł Władysławowi Łokietkowi odbić Wielkopolskę z rąk Henryka III głogowskiego

1302 – Kunegunda opuściła męża i wraz z córkami powróciła do Pragi