Dzisiejsza data:

Jan Alcyato 

Jan Chrzciciel Antoni Alcyato, Jan Babtysta Antoni Alcyato

(4 stycznia 1809 Warszawa – 4 czerwca 1855 Paryż)

działacz polityczny, publicysta

rodzina

syn Pawła, szlachcica włoskiego, i Marianny z Mleczków

biogram

           Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przerwał jednak studia by jako ochotnik uczestniczyć w powstaniu listopadowym. Walczył w 1. pułku ułanów, zdobywając stopień podporucznika. Po upadku powstania wyemigrował do Francji, i w Dijon studiował nauki moralne oraz języki obce.

           Przystał do karbonariuszy i uczestniczył w nieudanej wyprawie frankfurckiej oraz sabaudzkiej, po której wyjechał do Londynu. Związał się początkowo z Ogółem londyńskim (Ogół Emigracji Polskiej), a następnie działał w londyńskiej sekcji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (TDP). Powrócił do Francji, zyskał popularność jako jeden z bardziej uzdolnionych publicystów emigracyjnych.

           Uczestniczył w przygotowaniu powstania krakowskiego, kilkakrotnie wyjeżdżał do kraju. Na naradzie wojennej w Krakowie, odbytej w obecności Mierosławskiego, wszedł w skład tajnego Rządu Narodowego jako przedstawiciel emigracji. Wraz z Janem Tyssowskim i Ludwikiem Gorzkowskim zredagował szereg aktów prawnych powstania, miedzy innymi Ustawę rewolucyjną. Po aresztowaniach spiskowców w Poznańskiem oraz wkroczeniu Austriaków do Krakowa opowiedział się za odwołaniem powstania i opuścił Kraków.

           Został oskarżony o zdradę i tchórzostwo i przez Sąd Bratni został usunięty z TDP. Wyjechał do Londynu i zajął się pracą publicystyczną i naukową.

wybrane publikacje:

1838 - O stanie sprawy demokratycznej w Anglii

1850 - Rzecz o zrozumieniu stanu w Polsce. Kilka słów o wypadkach 1846

kalendarium

1830 – jako ochotnik uczestniczył w powstaniu listopadowym

1833 – uczestniczył w wyprawie frankfurckiej

1834 – brał udział w wyprawie sabaudzkiej

1834 – wyjechał do Londynu

1836 IX – rozpoczął działalność w TDP

1838–1846 – wchodził w skład kolejnych Centralizacji TDP

1846 I – jako przedstawiciel emigracji wszedł w skład tajnego Rządu Narodowego 

1846 II 7 – przybył do Krakowa

1846 II 18 – wyjechał po kryjomu z Krakowa i wrócił do Francji

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000