Dzisiejsza data:

Jan Józef Tyssowski

(8 III 1811 Tarnów – 4 IV 1857 Waszyngton)

działacz polityczny, dyktator powstania krakowskiego 1846 roku

rodzina

syn Józefa i Pelagii z Paciorkowskich

biogram

           Rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim, które przerwane udziałem w powstaniu listopadowym (walczył między innymi w brygadzie generała Bema) ukończył w Wiedniu, uzyskując stopień doktora. Przybył do Lwowa, gdzie po nieudanych próbach uzyskania adwokatury związał się z konspiracją. Pracował u księcia Sanguszki i hrabiego Kuczkowskiego. Został wciągnięty do sprzysiężenia przygotowującego ogólnopolskie powstanie.
           Po wybuchu rewolucji wszedł w skład Rządu Narodowego, proklamował w Krakowie powstanie i ogłosił się dyktatorem. Wobec wybuchu rozruchów chłopskich, w porozumieniu z pozostałą w Krakowie arystokracją, dążył do ograniczenia walk. Zagrożony przez wojska rosyjskie, austriackie i zrewoltowanych chłopów, wycofał się na czele 1500 żołnierzy wojska powstańczego za kordon pruski.
           Po roku więzienia otrzymał zgodę na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe i między innymi współorganizował Towarzystwo Demokratyczne Polskie w Ameryce.
           Zmarł na emigracji.

kalendarium

1830 - 1831 - był uczestnikiem powstania listopadowego
1835 - ukończył studia prawnicze w Wiedniu, uzyskując stopień doktora praw
1839 - przybył do Lwowa, gdzie związał się z konspiracją
1842 - 1843 - był sekretarzem i plenipotentem księcia W. Sanguszki w Gumniskach koło Tarnowa
1844 - został administratorem dóbr hrabiego Karola Kuczkowskiego w Zassowie koło Dębicy
1844 - 1845 - brał udział w przygotowaniach do ogólnonarodowego powstania zbrojnego
1846 I - nominowany do Rządu Narodowego jako przedstawiciel Galicji, przygotował wiele aktów prawnych rewolucji
1846 III 22 - jako członek 3 - osobowego rządu proklamował w Krakowie powstanie i podpisał Manifest do Narodu Polskiego
1846 II 24 - 1846 III 2 - był dyktatorem powstania krakowskiego
1846 III 3 - opuścił Kraków wraz z siłą zbrojną liczącą około 1 500 ludzi, kierując się w stronę Krzeszowic
1846 III 4 - przekroczył granicę pruską i został internowany
1847 - uzyskał zezwolenie na wyjazd do Ameryki