Dzisiejsza data:

Albrecht II Habsburg

Habsburski, Austriacki

(16 VIII 1397 – 27 X 1439 Neszmély, Węgry)

król Niemiec

rodzina

ojciec "matki królów", Elżbiety Rakuszanki, żony Kazimierza Jagiellończyka
zięć cesarza Zygmunta Luksemburskiego (żona Elżbieta)

biogram

           Po śmierci Zygmunta udało mu się objąć kilka z tronów na których zasiadał teść. Ograniczył anarchię w Niemczech przeprowadzając regulacje ustanawiające sędziów rozsądzających spory pomiędzy 280 organizmami prawno - politycznymi (państwami i państewkami) z których składała się wówczas I Rzesza oraz dokonując podziału Niemiec na okręgi administracyjne.

kalendarium

1404 - książę Austrii jako Albrecht V
1438 I 1 - został koronowany na Węgrzech jako Albert
1438 III 18 - został wybrany przez elektorów królem Niemiec
1438 VI 29 - koronowany w Pradze