Dzisiejsza data:

Kazimierz Łubieński

(1652 – 11 V 1719 Kielce)

duchowny katolicki, biskup

rodzina

syn Zygmunta i Cecylii Opackiej

rodzeństwo: Helena, mąż Stanisław Starza-Morski; Anna Aleksandra, mąż Aleksander Dąmbski; Bogusław Jan Antoni, generał major, kasztelan sandomierski, żona Teresa Bielińska

biogram

           Studiował w Akademii Krakowskiej, następnie w Collegium Jezuickim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora teologii i zapewne przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz po objęciu biskupstwa krakowskiego zwołał synod diecezjalny do kościoła Mariackiego. Podniósł dyscyplinę kleru; propagował kult maryjny, między innymi koronował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Przeciwnik innowierców, prowadził ze szlachtą spór o dziesięciny. Bronił mieszkańców Krakowa przed obciążeniami podatkowymi i przemocą żołnierzy garnizonowych. Od zimy 1716 przebywał na dworze Augusta II w Warszawie, uczestnik sejmu niemego, związany z Szembekami i Denhoffami, zwolennik umiarkowanych reform.

           Odbudował Wieżę Zegarowa Katedry Wawelskiej i ozdobił ją barokowym hełmem projektu Kacpra Bażanki, podjął też modernizację wnętrza kościoła, dokończył podnoszenia ambitu zaczętego przez Trzebickiego. Współfundator konfesji św. Jana Kantego w kościele Św. Anny. Fundator stypendiów dla biednej młodzieży szlacheckiej studiującej w Akademii Krakowskiej.

           Pochowany w Katedrze Wawelskiej, w kaplicy Św. Stanisława tamże znajduje się jego nagrobek z popiersiem z brązu.

kalendarium

1675 - kanonik krakowski

1678 - 1691 – kanonik sandomierski

1700 - 1710 - administrator generalny diecezji krakowskiej

1701 – polecił budowę nowego kościoła we Włodowicach, fundatorem był miejscowy proboszcz Marian Kępski

1703 – konsekrował kościół św. Józefa

1703 – konsekrował kościół kapucynów

1703 X 21 – konsekrował kościół św. Anny

1705 – 1710 - biskup chełmski

1705 – konsekrował odbudowaną świątynię w Gorlicach

1706 - opat kanoników regularnych w Czerwińsku

1708 - w czasie głodu i zarazy zasłynął jako opiekun biednych i chorych

1710 V 10 – biskup krakowski

1711 - zorganizował synod diecezjalny

1712podczas głodu ciężkiego i powstających z tego śmiertelnych różnych chorób wielu chorych […] w lazarecie żywił

1714 – protestował przeciw rujnującym kupców i rzemieślników świadczeniom

1715 V 11 – ogłosił św. Józefa Patronem królewskiego miasta Krakowa

1715 – przekazał kościół św. Jana w zarząd prezentkom

1715 – nadał statut cechom bartnym

1715/1716 – zimą zarządził, aby zbierane były i opatrywane żywnością dzieci młode, tak chłopcy, jak dziewczęta

1716 – występował przeciw teatrowi szkolnemu, zakazując występów scenicznych po kościołach i cmentarzach

1716 – od zimy przebywał na dworze Augusta II w Warszawie

1717 – uczestnik obrad sejmu niemego

1717 - koronował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984

Michał Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2008

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 21.10.2018