Dzisiejsza data:

Jan z Kęt

Jan Kanty, Jan z Malca, Jan Wacięga

(24 VI 1390 Kęty – 24 XII 1473 Kraków)

kapłan, filozof, teolog, profesor Akademii Krakowskiej, święty

rodzina

syn Stanisława i Anny

biogram

           Prowadził szkołę klasztorną u bożogrobców miechowskich. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co robił przez całe życie (łącznie przepisał ponad 18 tysięcy stron), napisał dzieło z zakresu kazuistyki moralnej (casus conscientiae) oraz głosił kazania. Był kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu.

           Jeszcze za życia otoczony kultem, po śmierci wiązany z licznymi cudami, spisywanymi przez Macieja z Kościana w Miracula s. Joannis Cantii. Znane są żywoty Jana z Kęt, między innymi P. Skargi w Żywotach świętych (16I0) i A. Opatowczyka Vita eximii viri Joannis Cantii (1628). Według tradycji był nauczycielem Kazimierza IV Jagiellończyka i jego braci, a także Izajasza Bonera, Ładysława z Gielniowa, Stanisława Kazimierczyka, M. Giedroycia i Szymona z Lipnicy, z którymi miał tworzyć wspólnotę świętych z XV wieku (felix saeculum Cracoviae).

           W kościele Św. Anny znajduje się ołtarz Jana z Kęt z rzeźbami B. Fontany z przełomu XVII i XVIII wieku. Postać Jana z Kęt, zawsze w todze profesorskiej, znajduje się na obrazach przedstawiających całą grupę ikonograficzną felix saeculum Cracoviae, a także między innymi, na obrazie z połowy XVII wieku Cudownego Pana Jezusa Miłosiernego w kościele Reformatów (ryciny z tego obrazu sztychował między innymi około 1820 M. Stachowicz).

           Z bogatej biblioteki Jana z Kęt przetrwało do dziś 30 kodeksów rękopiśmiennych (między innymi dzieła Benedykta Hessego, kazania i mowy Macieja z Kozłowa), przekazanych do biblioteki Collegium Maius, a obecnie przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej (20) i Bibliotece Watykańskiej (10).
          Relikwie świętego spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie. Jest jednym z głównych patronów archidiecezji krakowskiej i Krakowa, wspólnoty uniwersyteckich szkół katolickich.

kalendarium

1413 - został studentem Akademii Krakowskiej
1418 - uzyskał tytuł magister atrium w zakresie filozofii
1421 - 1429 - pełnił funkcję kierownika szkoły klasztornej w Miechowie
1429 - 1443 - prowadził katedrę filozofii na Akademii Krakowskiej równocześnie studiując w niej teologię
1432 - 1433 i 1437 - 1438 - dziekan wydziału sztuk wyzwolonych
1443 - otrzymał magisterium (był uczniem Benedykta Hessego)
1443 i 1460 - przełożony w Collegium Maius
1445 – został profesorem teologii

1475 – Maciej z Kościana zaczął spisywać cuda związane z Janem z Kęt

1549 – rektor Akademii Krakowskiej J. Fredel ufundował w kościele św. Anny renesansowy pomnik Jana z Kęt
1680 - beatyfikowany
1767 VII 16 - kanonizowany przez papieża Klemensa XIII
1775 VII 16 - odbyła się uroczysta procesja z relikwiami Jana Kantego z Wawelu do kościoła św. Anny

czytaj więcej ...