Dzisiejsza data:

Kacper Bażanka

Barzanka

(około 1680 – 21 I 1726 Tarnów)

architekt

rodzina

pochodził najprawdopodobniej z Podlasia

1715 – poślubił Barbarę Bekównę, w rok później przyszła na świat córka, ale żona zmarła w połogu

1717 - poślubił Teresą Delerówną, po dwóch latach przyszedł na świat syn

biogram

           Skończył studia w akademii św. Łukasza w Rzymie, gdzie kształcił się pod kierunkiem Andrei Pozza. Na zakończenie nauki w Rzymie zdobył główną nagrodę po przedłożeniu projektu gmachu publicznego.

           W podróży powrotnej do Polski został aresztowany przez władze austriackie za przewożenie korespondencji politycznej, skazany na karę śmierci, po 6 latach więzienia ułaskawiony.

           Po powrocie do Polski pracował głównie w Krakowie na rzecz biskupa K. Łubieńskiego i zakonów.

W swoich projektach posługiwał się iluzją perspektywiczną, często stosował lustra odbijające światło oraz malowidła iluzjonistyczne. W dziełach "małej architektury" wykorzystywał czarny marmur. Projektował liczne ołtarze, portale, epitafia i nagrobki, prowadził przedsiębiorstwo wydobywania i sprzedaży kamienia w Pychowicach. Jego stałym współpracownikiem był rzeźbiarz A. Frączkiewicz.

           Realizował ogrodzenie świątyni św. Piotra i Pawła od strony ulicy Grodzkiej. Przed fasadą ustawione zostały figury dwunastu apostołów autorstwa rzeźbiarza jezuickiego Dawida Heela. Architekt ustawił figury na wysokich cokołach na planie rombu, porozstawiał je parami w różnych odległościach od siebie. Zabiegi te sprawiły, że fasada kościoła, ustawiona ukośnie względem osi ulicy, uległa optycznemu "wyprostowaniu", zaś same figury, ustawione na tle monumentalnej elewacji zdają się być ustawione na równo rozstawionych cokołach na planie kwadratu.

           Dziełem jego życia była odbudowa zniszczonego przez pożar zespołu klasztornego norbertanek w podkrakowskich Imbramowicach. Kolejne etapy tej odbudowy nadzorował aż do końca swego życia. Z wielką biegłością posłużył się tu efektami luministycznymi, takimi jak studnia świetlna oraz zespoły zwierciadeł.

            Pochowany w krakowskim kościele pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła pod ołtarzem św. Michała.

kalendarium

około 1699 - wyjechał na studia do Rzymu

1704 - brał udział w II konkursie klementyńskim, w którym zdobył pierwszą nagrodę

1710/1711 - zamieszkał w Krakowie

1711 – zaprojektował castrum doloris na uroczystości pogrzebowe Stefana Branickiego w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie

1711 - zaprojektował nagrobek Stefana Branickiego w farze w Białymstoku

1711 - 1725 - projektował kościół i klasztor w Imbramowicach

1712 - nawiązał kontakt z ks. Dominikiem Lochmanem, który wkrótce stał się jednym z jego głównych protektorów

1712 – 1719 – projektował domek Loretański przy klasztorze Kapucynów w Krakowie

1713 - 1717 - pracował przy budowie pałacu hetmana Adama Sieniawskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

1713 - 1716 – według jego planów podwyższono ambit i wzniesiono hełm Wieży Zegarowej Katedry na Wawelu

1714 - 1728 – projektował krakowski kościół Pijarów (fasada ukończona przez F. Placidiego)

1715 - 1722 – projektował placyk przed kościołem św. św. Piotra i Pawła w Krakowie z ogrodzeniem z figurami 12 apostołów (pierwotne rzeźby D. Heel

1716 – projektował nagrobek rodziny Brzechffów w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie

1716 – miał współudział w restauracji katedry w Sandomierzu

1718 - hełm Wieży Zegarowej katedry krakowskiej

1719 - 1728 – projektował kościół Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie

1719 - 1722 - projektował nagrobek kardynała Michała Radziejowskiego w kościele św. Krzyża w Warszawie

1720 – projektował nagrobek rodziny Branickich w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie

1720 - wzniósł kościół parafialny w Młodzawach

1721 – 1722 - ogrodzenie kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie od strony ulicy Grodzkiej

1722 - początek prac architektonicznych w kaplicy biskupa Szaniawskiego w katedrze krakowskiej

około 1724 – projektował ołtarz główny w kościele katedralnym we Fromborku

1726 – projektował ołtarz Zwiastowania w kościele Mariackim w Krakowie

1726 II 4 - został pochowany w kościele św. św. Piotra i Pawła