Dzisiejsza data:

źródła

Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy Ochmański, Władysław II Jagiełło, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1990

Małgorzata Duczmal, Jagiellonowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996

Przemysław Wiszewski, Władysław Jagiełło i jego czasy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003

Stefan M. Kuczyński, Władysław Jagiełło 1350 - 1434, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971

Karol Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło 1374 – 1413, Warszawa 1969 

Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 2009