Dzisiejsza data:

rodzina

syn Olgierda Giedyminowicza, wielkiego księcia litewskiego i jego drugiej żony Julianny, córki Aleksandra, księżniczki twerskiej z rodu Rurykowiczów

             rodzeństwo: Andrzej, książę połocki; Dymitr książę briański, drucki, trubczewski, starodubski; Konstanty, książę czernihowski; Włodzimierz, książę kijowski, kopylski-słucki; Fedor, książę ratneński; Teodora, żona Światosława Titowicza, księcia karaczewskiego i zwenigrodzkiego; siostra nieznana z imienia, żona Iwana, księcia Nowosilskiego i Odojewskiego; Agrypina – Maria, żona Borysa, księcia suzdalsko – horodeckiego; Skirgiełło – Iwan, książę trocki, połocki; Korybut – Dymitr, książę nowogrodzki i siewierski, książę na Zbarażu, Bracławiu i Winnicy; Lingwen – Szymon, namiestnik Wielkiego Nowogrodu, książę mścisławski; Korygiełło – Kazimierz, namiestnik na Mścisławiu; Wigunt – Aleksander, książę kiernowski; Świdrygiełło – Bolesław, książę podolski, czernihowski, nowogrodzki, brański, wielki książę litewski, książę wołyński; Kenna – Joanna, żona Kazimierza, księcia pomorskiego; Helena, żona Włodzimierza Andrejewicza, księcia na Borowsku i Sierpuchowie; Maria, żona Wojdyły, starosty lidzkiego; Wilheida – Katarzyna, żona Jana II, księcia meklemburskiego; Aleksandra, żona Ziemowita IV, księcia mazowieckiego; Jadwiga, zona Jana II, księcia oświęcimskiego

żonaty:
1. 1386-1399 – Jadwiga, królowa Polski, córka Ludwika Węgierskiego, króla Węgier i Polski
córka Elżbieta Bonifacja (1399 VI 22 - 1399 VII 13)
2. 1402-1416 – Anna, córka Wilhelma, hrabiego Cilly 

córka Jadwiga (1408 IV 8 - 1431 XII 8)
3. 1417 - 1420 - Elżbieta, córka Ottona z Pilczy, wdowa po Wincentym z Granowa
4. 1422 - 1434 – Zofia - Sońka, córka Andrzeja Iwanowicza, księcia Holszańskiego

synowie:
Władysław (1424 X 31 - 1444 XI 10), król Polski i Węgier
Kazimierz (1426 V 16 - 1427 III 2)
Kazimierz Andrzej (1427 XI 29 - 1492 VI 7), wielki książę litewski i król Polski

                                 

                                                   Władysław II Jagiełło

                                              Lata panowania 1386-1434

Litewski książę w murach Krakowa,
Z Jadwigą święty ślub bierze;
Ale do pochwy miecza nie chowa,
Bo tak nie czynią rycerze.
Owszem, gdy Krzyżak w polskiej krainie,
Zabory szerzyć chciał nowe:
Król na Grunwaldu wielkiej równinie,
Zbił hardych mnichów na głowę

             Władysław Bełza „Dawni królowie tej ziemi”