Dzisiejsza data:

źródła

Królowie elekcyjni. Leksykon biograficzny, Kraków 1997

Jerzy Besala, Małżeństwa królewskie: Władcy elekcyjni, Warszawa 2007

Władysław Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972

Przemysław Wiszewski, Władysław IV i jego czasy, Wrocław 2003

Zygmunt Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005

Henryk Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995