Dzisiejsza data:

kalendarium

1609 – wybuchła wojna Rzeczypospolitej z Rosją

1610 – przez bojarów, niezadowolonych z rządów cara Wasyla Szujskiego, został wybrany na cara moskiewskiego, nie zdołał objąć tronu
1612 - 1613 - uczestniczył wraz z ojcem w nieudanej wyprawie do Moskwy
1615 XI 30 - Król Hiszpanii, Filip III Habsburg nadał mu Order Złotego Runa
1617-1618 - wyprawa przeciwko Moskwie

1619 I 3 – zawarcie polsko – rosyjskiego rozejmu w Dywilinie

1619 V – IX – przebywał w Nysie
1619 V - odrzucił propozycję czeskich katolików przejęcia korony czeskiej
1621 IX 2 - X 9 - przebywał w Chocimiu, oblężonym przez armię turecką, ale żadnej roli nie odegrał, ponieważ zmogła go ciężka choroba
1621 XII 3 - w ramach pielgrzymki dziękczynnej po zwycięstwie nad Turkami pod Chocimiem odwiedził 7 krakowskich kościołów
1624 V 17 - wyruszył z Warszawy w podróż po krajach Europy
1625 I 19 - został odznaczony przez papieża Urbana VIII tytułem Defensor Fidei (Obrońca Wiary)
1625 V 25 - powrócił do Warszawy

1628 – na jego zlecenie wystawiono po raz pierwszy w Polsce operę
1632 IV 29 - na dzień przed zgonem Zygmunt III przekazał mu prawa do korony szwedzkiej
1632 XI 8 - został wybrany na króla polskiego 3 543 głosami elektorskiej szlachty
1632 XI 13 -przedstawiciele nowo wybranego króla zaprzysięgli Artykuły henrykowskie oraz pacta conventa, po raz pierwszy połączone w jeden dokument
1632 XI 14 – sam zaprzysiągł Artykuły henrykowskie i pacta conventa
1633 II 3 - odbył uroczysty wjazd na Wawel
1633 II 5 - odbył pielgrzymkę ekspiacyjną na Skałkę
1633 II 6 - został koronowany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa J. Wężyka w Katedrze Wawelskiej
1633 II 7 - odebrał hołd mieszczan na Rynku krakowskim
1632 - 1634 - prowadził zwycięską wojnę z Moskwą
1633 - ufundował kaplicę św. Władysława w kościele Kamedułów na Bielanach

1634 – przybył do Lwowa

1634 VI 14 – nad rzeką Polanówką podpisano traktat pokojowy z Rosją
1635 - zawarł rozejm ze Szwecją
1637 IX 12 - w katedrze warszawskiej poślubił Cecylię Renatę
1638 XI - wraz z królową Cecylią Renatą przebywał w Krakowie na początku miesiąca
1644 VI 12 - przyjechał do Krakowa na pogrzeb żony (pochowana na Wawelu 20 VI), mieszkał głównie w pałacu w Łobzowie
1644 VIII 20 - opuścił Kraków
1644 - 1646 - na jego zlecenie Jan Pleitner otoczył wzgórze wawelskie ziemnymi wałami z bastionami
1646 VII 7 - przybył wraz z drugą żoną Ludwiką Marią do Łobzowa
1646 VII 14 - odbył uroczysty wjazd na Wawel
1646 VII 15 - odbyła się uroczysta koronacja Ludwiki Marii Gonzagi
1649 I 15 - pochowany w Katedrze Wawelskiej