Dzisiejsza data:

Wierzynkowie

Werzigowie, Wersinkowie, Wirsingowie

krakowski ród mieszczański

           Najprawdopodobniej pochodzenia niemieckiego, osiadły najpierw na Śląsku, a z końcem XIII lub na początku XIV wieku przybyłego do Krakowa.

           Protoplastą krakowskiej gałęzi Wierzynków był zapewne Mikołaj starszy (st) (? - 4 X 1360 Kraków), kupiec. Jego syn Mikołaj młodszy (? - 1368 Kraków) był kupcem i rajcą krakowskim, znany z uczty dla uczestników zjazdu monarchów. Wnuk Mikołaja (mł), Andrzej (? - 1406 Kraków), również kupiec i rajca krakowski, został ścięty i pochowany na cmentarzu skazańców za Bramą Nową. Jego syn Mikołaj wzniósł kościół Św. Gertrudy.

           Wierzynkowie notowani byli w księgach miejskich Krakowa do końca XV wieku. Dzięki małżeństwom i zakupom dóbr ziemskich na początku XVI wieku weszli w szeregi szlachty.

źródła:

Stanisław Salmonowicz, Janusz Szwaja, Stanisław Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 2010

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000