Dzisiejsza data:

Mikołaj Wierzynek młodszy

(? - 1368 Kraków)

kupiec, bankier, rajca krakowski

rodzina

z rodziny Wierzynków

syn Mikołaja starszego

dziadek Andrzeja

biogram

           Był generalnym zarządcą dworu królewskiego. Utrzymywał kontakty handlowe z Flandrią i Śląskiem, według Długosza projektodawca i organizator 20 dniowej uczty dla uczestników kongresu krakowskiego (zjazdu monarchów). Goście zostali: ugoszczeni, uczczeni, obsłużeni i podejmowani chlebem, winem, wszelkimi rodzajami pożywienia i napojów, wszelkim ptactwem i rybami i innymi gatunkami mięs. Legenda mówi, że goście zostali obdarowani złotą zastawą na której ucztowali. Uczta odbyła się prawdopodobnie w kamienicy Wierzynków przy Rynku Głównym 16, gdzie dziś mieści się słynna dawnej restauracja „Wierzynek”.

           Ulica jego imienia leży w XVII dzielnicy Grębałów (Krzesławice), boczna ul. Króla Jana Kazimierza.

kalendarium

1344 - ławnik
1347 - rajca krakowski
1345 - bankier kolektorów papieskich
1364 - obecny przy erygowaniu Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
1364 - urządził ucztę dla uczestników zjazdu monarchów (kongresu krakowskiego)

źródła:

Teresa Stanisławska-Adamczewska, Jan Adamczewski, Kraków, ulica imienia …, Kraków 2000

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000