Dzisiejsza data:

Mikołaj Wierzynek starszy

(? - 4 X 1360 Kraków)

mieszczanin, kupiec

rodzina

z rodziny Wierzynków

ojciec Mikołaja młodszego

biogram

           Najprawdopodobniej pochodzenia niemieckiego, protoplasta krakowskiej gałęzi Wierzynków.
           Zgromadził znaczny majątek, głównie dzięki handlowi nieruchomościami. Związany z dworem Władysława Łokietka, a następnie Kazimierza III Wielkiego (notowany jako świadek wystawianych przez niego dokumentów).
           Mediator w sporach władcy z mieszczanami krakowskimi, uczestnik misji dyplomatycznych, był także bankierem cesarza Karola IV Luksemburskiego.
            Właściciel Kunic, Niżowej (zwanej także Zarzeczem) oraz pól nad Prądnikiem między Rakowicami, Czyżynami i Dąbiem.

kalendarium

1316 - notowany w Krakowie
1322 - ławnik
1327 - rajca krakowski
1336 - nabył wójtostwo wielickie i przeniósł się do Wieliczki
przed 1338 - ufundował kaplicę na cmentarzu mariackim (w końcu XIV wieku przebudowana na kościół św. Barbary)
1341 - powraca do Krakowa jako stolnik sandomierski
1345 - nabywa dobra ziemskie głównie w okolicach Wieliczki
1340 - 1360 - ufundował gotyckie prezbiterium kościoła Mariackiego (został tam pochowany)

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000