Dzisiejsza data:

kalendarium

1872 - 1878 - studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie
1878 - 1881 - był nauczycielem gry na fortepianie w Instytucie Muzycznym w Warszawie
1881 - studiował kompozycję u Friedricha Kiela i Heinricha Urbana w Berlinie
1883 II 23 - wystąpił (wraz ze skrzypkiem W. Górskim) po raz pierwszy w Krakowie w Sali Saskiej
1884 - studiował grę na fortepianie u Teodora Leszetyckiego w Wiedniu
1884 X 3 - w jego recitalu w Krakowie wzięła udział H. Modrzejewska
1884 X 10 - wystąpił w Krakowie
1885 - 1886 - był profesorem konserwatorium w Strasburgu
1888 XI 10 - w Wiedniu odbył wielki koncert, który przyniósł mu olbrzymi sukces
1889 X 2 i 14 - wystąpił w sali redutowej Starego Teatru na koncertach Towarzystwa Muzycznego w Krakowie
1891 XI 17 - wystąpił w nowojorskiej Music Hall (później Carnegie Hall)
1896 - zamieszkał w Morges (Szwajcaria)
1903 XII 30 oraz 1904 I 2 i 4 - wystąpił w Krakowie, dochód z koncertów przeznaczając na cele charytatywne
1910 VII 15 - wziął udział w odsłonięciu ufundowanego przez siebie pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie (dłuta A. Wiwulskiego)
1912 - jego imię otrzymała ulica w dzielnicy Stare Miasto na Kleparzu, wybiegająca z placu Jana Matejki do Rynku Kleparskiego
1913 - osiadł w Stanach Zjednoczonych
1913 III 9 i 19 - wystąpił po raz ostatni w Krakowie, w sali Starego Teatru, wykonując utwory J.S.Bacha, L. van Beethovena, F. Liszta i F. Chopina
1915 I - wraz z H. Sienkiewiczem stanął na czele Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, utworzonego w Vevey
1915 IV - przybył do USA, gdzie do 1918 roku wygłosił ponad 300 przemówień, których celem było pozyskanie amerykańskiej opinii publicznej dla sprawy polskiej
1916 XI 16 - podczas spotkania z prezydentem Wilsonem starał się go przekonać o konieczności odbudowy państwa polskiego
1917 - 1918 - reprezentował w USA paryski Komitet Narodowy Polski
1918 X - opuścił Amerykę i udał się do Europy
1918 XII 25 - na pokładzie brytyjskiego krążownika „Concord” przybył do Gdańska
1919 I 4 - 6 - przebywał w Krakowie
1919 I 16 - objął stanowisko premiera i ministra spraw zagranicznych
1919 - jako przedstawiciel Polski podpisał traktat pokojowy w Wersalu
1919 XII 4 - złożył dymisję rządu
1919 - Uniwersytet Jagielloński przyznał mu tytuł doktora honoris causa
1920 -1921 - był delegatem Polski przy Lidze Narodów
1922 XI - koncertem w Carnegie Hall w Nowym Jorku rozpoczął szereg występów w salach koncertowych całego świata
1936 - był inicjatorem Frontu Morges
1937 - 1940 - opracował wraz z L. Bronarskim i J. Turczyńskim wydanie Dzieł Wszystkich F. Chopina, opublikowane po wojnie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne
1939 XII - stanął na czele powstałej w Paryżu Rady Narodowej
1940 VIII - wyjechał do USA w celu uzyskania poparcia dla sprawy polskiej
1964 - dzięki jego funduszom wzniesiono Collegium Paderevianum
1973 - powołany został Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości lgnacego Jana Paderewskiego
1974 - obok Collegium Paderevianum UJ postawiono jego pomnik popiersie dłuta Andrzeja Pityńskiego

1992 VII 6 - jego prochy sprowadzono do Polski i złożono w Krypcie Zasłużonych w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela