Dzisiejsza data:

rodzina

syn Jana, administratora dóbr Iwanowskich, i Polikseny z Nowickich
poślubił:
1. - 1880 I 17 - Antonina Korsakówna (zmarła 1881 X 18)
syn Alfred (1880 - 1901)
2. - 1899 V 31 - Helena z Rosenów primo voto Górska (zmarła 1934 I 16)