Dzisiejsza data:

źródła

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków, 2005;

Jasiński Kazimierz, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001

Klubówna Anna, Ostatni z wielkich Piastów, Warszawa 1976

Wyrozumski Jerzy, Kazimierz Wielki, Wrocław 1985