Dzisiejsza data:

Haecker Emil

(Samuel Haker)

Tomasz Pokrzywa, Jowialski, EH

(15 VIII 1875 Tarnów – 8 XII 1934 Kraków)

działacz socjalistyczny, dziennikarz

rodzina

Był pochodzenia żydowskiego, a jego pierwotne nazwisko brzmiało Samuel Haker. Wychowywał się w katolickiej rodzinie emerytowanego konduktora pocztowego.

biogram

           Zajął się działalnością polityczną w Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, zasiadając później w jej władzach, oraz współredagowaniem najpierw dwutygodniowego a następnie tygodniowego „Naprzodu”, w którym aż do wybuchu I wojny światowej pełnił rolę jego redaktora naczelnego.
Brał znaczący udział w życiu politycznym Krakowa jako referent prasowy Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Kraków, stały jego członek i czołowy działacz. Aktywnie uczestniczył w działalności kulturalno - oświatowej socjalistów. Był współautorem programu zjednoczonej partii. Był aktywnym członkiem krakowskiej Rady Miejskiej i zarządu Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich.
           Zajmował się historią socjalizmu, był autorem wielu artykułów, drukowanych głównie w „Naprzodzie”, poświęconych przeszłości ruchu socjalistycznego.
Pasjonował się teatrem i literaturą, o których często pisał na łamach redagowanego przez siebie dziennika, ale też w odrębnych publikacjach (np. o Juliuszu Słowackim w 1927 roku). Prowadził stały dział
Z teatru, popierając w nim sztuki polskich autorów, ceniono go w Krakowie jako głównego recenzenta teatralnego „Naprzodu”. W innej stałej rubryce, Przegląd Literacki, propagował lewicowo zorientowanych młodych poetów, historyków i znawców kultury.
           Był uczestnikiem częstych spotkań przy okrągłym stoliku - w ostatniej sali kawiarni Grand Hotelu przy ulicy Sławkowskiej, gdzie siadywał razem z Antonim Beaupre z „Czasu”, Konstantym Srokowskim z „Nowej Reformy” i Marianem Dąbrowskim oraz Ludwikiem Rublem z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, na których dyskutowano o polityce i krakowskim targiem regulowano sprawy lokalne, a bywało, że i krajowe.
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim, kwatera Lb, grobowiec rodziny Westwalewiczów.

dzieła

1933 - tom I Historia socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim 1846-1882

kalendarium

1892 - wstąpił na Wydział Filozoficzny UJ
1893 - został relegowany z Uczelni
1892 - 1919 - członek Polskiej Partii Socjalistyczno - Demokratycznej
1893 - 1914 i 1920 - 1934 - redaktor socjalistycznego "Naprzodu"
1914 - 1915 - żołnierz Legionów Polskich
1922 i 1928 - kandydował na posła, nie został wybrany
1923 - przeszedł na wyznanie rzymsko - katolickie
1923 - 1933 - był wydawcą "Naprzodu"
1931 I 10 - podpisał wraz z innymi literatami odezwę popierającą protest profesorów UJ w sprawie więźniów brzeskich

źródła

Alfred Toczek, Emil Haecker i Jan Matyasik - redaktorzy antagonistycznych dzienników krakowskich