Dzisiejsza data:

Dąbrowski Marian

(27 IX 1878 Mielec -27 IX 1958 Miami, USA)

dziennikarz, przedsiębiorca prasowy

rodzina

syn Franciszka i Apolonii

biogram

           Ukończył Wydział Filozoficzny UJ. Pracował jako nauczyciel gimnazjum w Krakowie.

           Swoją pracę dziennikarską rozpoczął w tygodniku „Ilustracja Polska”, później zaś współpracował z „Głosem Narodu”.

           Założył własny dziennik informacyjno – polityczny „Ilustrowany Kurier Codzienny” i do II wojny światowej był jego redaktorem naczelnym oraz wydawcą, a następnie stał się jedynym właścicielem wydawnictwa (wcześniej spółki). Dzięki dochodom z ogłoszeń oraz pomocy finansowej PSL uzyskał dominującą pozycję na krakowskim rynku prasowym, założył własną drukarnię i rozpoczął tworzenie pierwszego w Polsce koncernu prasowego, między innymi rozbudował oddziały terenowe oraz zorganizował sprawną sieć punktów sprzedaży w kraju i za granicą.

            Istniało 12 oddziałów „IKC” (Warszawa, Łódź, Poznań, Lwów, Wilno, Katowice, Bydgoszcz, Grudziądz, Sosnowiec, Lublin, Kielce, Zakopane), pismo docierało także do emigrantów w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Gazetę redagowano w pięciu wydaniach dziennie. Wartość jego koncernu była szacowana na 1,5 miliona dolarów, zatrudniał 1400 pracowników, wydawał IKC-a oraz 5 ilustrowanych tygodników w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy.
           Wśród tygodników był "Światowid", "Wróble na dachu" oraz "Tajny Detektyw". Oprócz głównego dziennika wydawano także kilkanaście dodatków, często redagowanych przez specjalistów („Kurier Literacko-Naukowy”, „Kurier Lekarski”, „Kurier Turystyczny i Zdrojowy”, „Kurier Techniczny”, „Kurier Gospodarczy”, „Kurier Metapsychiczny - Dziwy Życia”).

           Był posłem do Sejmu, działał w wielu towarzystwach na terenie Krakowa, między innymi był prezesem Klubu Automobilowego, Związku Turystycznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był także członkiem Towarzystwa Operowego i Towarzystwa Oratoryjnego.
           Propagował rozwój sportu: organizował Bieg Okrężny o puchar IKC-a, wyścig kolarski na trasie Kraków - Katowice - Kraków, pomagał przy wyścigach motocyklowych i samochodowych.
           Za popularyzowanie walorów turystycznych Tatr nadano mu honorowe obywatelstwo Zakopanego.
Fundował nagrody dla młodych malarzy i wspierał finansowo budowę nowego gmachu dla Muzeum Narodowego. Przed Pomnikiem Grunwaldzkim ufundował Pomnik Nieznanego Żołnierza. Był pomysłodawcą powstania Teatru Bagatela oraz podjęcia prac badawczych na Kopcu Krakusa.

           Wiele lat był radnym miasta Krakowa.

           W przededniu wojny wyemigrował do Francji, następnie do USA.

           Jego prochy sprowadzono po wielu latach do Krakowa i złożono na cmentarzu Rakowickim.

kalendarium

1901 – rozpoczął współpracę z tygodnikiem „Ilustracja Polska"

1903 - 1907 studiował filozofię na UJ

1903 – 1906 – pracował jako nauczyciel gimnazjum w Krakowie

1908 – 1910 – był redaktorem chadeckiego dziennika "Głos Narodu"

1910 - założył własne pismo „Ilustrowany Kurier Codzienny”

1910 - 1939 – był redaktorem naczelnym i wydawcą - „Ilustrowanego Kuriera Codziennego" (IKC)

1910 XII 18 - ukazał się pierwszy numer nowej gazety

1914 - przejął " Nowiny"

1916 - w trudnym, wojennym okresie, gdy władze austriackie za­wiesiły Ikaca - finansował emigracyjny Teatr Polski w Wiedniu

1918 – założył własną drukarnię i przystąpił do budowy własnego koncernu prasowego

1919 – założył teatr „Bagatela”

1921 – 1927 – pełnił mandat posła na sejm z listy PSL „Piast”

1922 - zorganizował Bieg Okrężny o puchar IKCa

1923 - stał się jedynym właścicielem wydawnictwa

1923 - rozpoczął wydawanie tygodnika satyrycznego „Wróble na dachu”

1924 – rozpoczął wydawanie tygodnika „Światowid”

1925 - przed Pomnikiem Grunwaldzkim ufundował Pomnik Nieznanego Żołnierza.

1927 – przejął „Nową Reformę”

1927 - przeniósł firmę do Pałacu Pra­sy przy ulicy Wielopole 1

1927 – znalazł się we władzach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

1928 – uruchomił tygodnik „Na szero­kim Świecie"

1928 – 1935 – poseł z ramienia BBWR

1931 – 1934 - wydawał tygodnik „Tajny detektyw”

1932 - wartość jego przedsię­biorstwa szacowano na 1,2 mln dolarów

1933 – rozpoczął wydawanie dziennika „Tempo Dnia”

1935 - rozpoczął wydawanie tygodnika „As”

1935 – 1939 – był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

1939 – wyemigrował do Francji, następnie do USA

1992 VI 1 - na cmentarzu Rakowickim odbył się pogrzeb całej jego rodziny

2008 IX 27 - na Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole 1 odsłonięto tablicę upamiętniającą Mariana Dąbrowskiego, założyciela IKC-a