Dzisiejsza data:

wybrane publikacje:
1894 - Bankructwo demokracji galicyjskiej
1899 - Szlachetczyzna a odrodzenie Galicji
1902 - O formach rządu
1907 - Polityka proletariatu. Kilka uwag o taktyce rewolucji w Polsce
1918 - Cztery lata wojny. Szkice z dziejów polityki Polskiej Partii Socjalistycznej Galicji i Śląska
1925 - Wielki człowiek w Polsce
1925 - 1926 - Pamiętniki t. I-II
1926 - Sejm, rząd, król, dyktator. Uwagi na czasie
1926 - W obronie praw przedstawicielstwa ludowego. Przemówienie sejmowe tow. Daszyńskiego Warszawa
1927 - W pierwszą rocznicę przewrotu majowego
1927 - Czy socjaliści mogą uznać dyktaturę proletariatu