Dzisiejsza data:

źródła
Adam Ciołkosz, Ludzie PPS, Londyn 1981

Ignacy Daszyński, Pamiętniki, t. I, Kraków 1925

Adam Próchnik, Ignacy Daszyński. Życie, praca, walka., Warszawa 1934