Dzisiejsza data:

kalendarium

1828 – wyjechał z Klementowic do Warszawy

1831 – 1837 – przebywał wraz z ojcem w Klementowicach

1837 – powrócili do Warszawy

1840 – podróżował z ojcem po Niemczech, Szwajcarii i Włoszech

1841 – poślubił Anielę Chłędowską

1842 I 1 – ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Naukowego”

1842 – urodziła mu się córka Julia

1843 V - ojciec przekazał należną mu formalnie część majątku: folwarki pod Tarczynem, kamienicę w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej i 100.000,- złotych w gotówce

1843 VIII – wyjechał do Wrocławia

1843 X – wraz z żoną przybył do Poznania, został aresztowany na kilka tygodni

1844 I – został zwolniony z aresztu

1844 X 30 - został zwolniony z nadzoru policyjnego i wyjechał do Belgii

1845 II – przybył do Galicji

1845 III 13 – prowadził w Tarnowie bezskuteczne rozmowy z ziemiaństwem galicyjskim

1846 I 6 – we Lwowie pod pseudonimem Prawdomiła Karpat wydał pierwszy numer rewolucyjnego pisma „Kosa”

1846 II 24 – przybył do Krakowa

1846 II 26 – zapobiegł przejęciu władzy przez M. Wiszniewskiego

1846 II 27 – stanął na czele procesji

1846 III 1 – poległych w zajściach pochowano pośpiesznie w zbiorowej mogile pod murem podgórskiego cmentarza

1848 – ich pamięć została uczczoną przez ufundowanie tablicy, która została przez Austriaków zdjętą

1920 – jego imię nadano alei w XIII dzielnicy Podgórze, która łączy się z ulicą por. Andrzeja Stawarza i aleją Powstańców Śląskich

1936 XI 1 – członkowie podgórskiego oddziału Związku Legionistów poświęcili do dziś zachowaną tablicę, którą ufundowali wraz ze skromnym nagrobkiem

1966 VII 16 – w Podgórzu odsłonięto jego pomnik dłuta Józefa Potempy