Dzisiejsza data:

Edward Dembowski

(25 IV 1822 Klementowice koło Puław – 27 II 1846 Podgórze - Kraków)

działacz polityczny, filozof, krytyk literacki, publicysta

Czerwony Kasztelanic

rodzina

herbu Jelita

pochodził z bogatej rodziny ziemiańskiej

syn Leona (1798 - ?),kasztelana, ministra skarbu, i Julianny(zmarła w 1823), córki Michała Korwin – Kochanowskiego, oficera (kapitan) korpusu inżynierów, ministra spraw wewnętrznych, senatora, kasztelana, wojewody i Justyny ze Święcickich

poślubił Anielę Chłędowską, (1824 XI 17 Lwów – 1902 XI 30 Zahajki na Podlasiu)

dzieci:

Czesław, absolwent Wydziału Prawa Szkoły Głównej, zmarł w 1886

Julia, żona Aleksandra Karpińskiego

Edward