Dzisiejsza data:

Abramowicz Bronisław

(22 grudnia 1837 Załuchów na Wołyniu – 17 lipca 1912 Kraków)

malarz, konserwator dzieł sztuki

rodzina

z rodziny szlacheckiej

rodzice nieznani

biogram

           Kształcił się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, potem w akademiach sztuk pięknych w Monachium i w Wiedniu. Akademię wiedeńską ukończył z odznaczeniem, za obraz Napój miłosny otrzymał wielką nagrodę. Po studiach zamieszkał w Krakowie, gdzie prawdopodobnie uczył się kompozycji u J. Matejki w krakowskiej SSP. Uczestniczył w powstaniu styczniowym, służąc w oddziale Zdanowicza oraz jako adiutant generała Mariana Langiewicza, został ranny w bitwie pod Grochowiskami.
           Malował obrazy o tematyce historycznej, religijne (Chrzest Chrystusa), sceny rodzajowe, myśliwskie, portrety, wizerunki świętych 
(Św. Tekla, Św. Jan Chrzciciel). Za wystawioną Ucztę u Wierzynka został honorowym członkiem korespondentem wiedeńskiego Kunstverein (Towarzystwa Sztuk Pięknych). Wystawiał w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Monachium, Wiedniu.

           Ostatecznie zajął się odnawianiem zabytków. W Krakowie odnowił między innymi obrazy w Muzeum Czartoryskich, zaplecki stall w kościele Mariackim, skrzydła tryptyku w ołtarzu w kościele Św. Idziego, obraz Smętnej Dobrodziejki Krakowa w kościele oo. Franciszkanów, malowidła ścienne Syndykówki w Sukiennicach. Pod kierunkiem prof. Sokołowskiego odnowił dwa obrazy Hansa Kulmbacha znajdujące się w kościele św. Floriana, przedstawiające sceny z życia św. Jana Ewangelisty.
           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera Ra, rząd wschodni, grobowiec powstańców styczniowych).

wybrane prace:

1867 – portret króla bawarskiego, Ludwika II

1871Ostatnie chwile Zygmunta Starego

1876 Uczta Wierzynka

1876 Zygmunt August dyktujący testament

1883 - Elżbieta Habsburżanka przyjmująca poselstwo ojca Ferdynanda Habsburga

kalendarium

1857-1861 – kształcił się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych

1863 – uczestniczył w powstaniu styczniowym

1865 – w końcu grudnia w Monachium zgłosił się do Akademii Sztuk Pięknych Antikenklasse

1868 – od tego roku wystawiał w Krakowie

1872-1874 - studiował w akademii sztuk pięknych w Wiedniu

1876 - za wystawioną Ucztę u Wierzynka został honorowym członkiem korespondentem wiedeńskiego Kunstverein

1881 - namalował obraz św. Jana Chrzciciela, umieszczony w ołtarzu bocznym w kościele p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Olszynach koło Wojnicza

1883 – ofiarował obraz Uczta u Wierzynka Muzeum Narodowemu w Krakowie

1885 - w ołtarzu głównym kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie wykonał obraz przedstawiający Ukrzyżowanego Pana Jezusa

1895 - restaurował obraz Smętnej Dobrodziejki Krakowa w kościele Franciszkanów

2019 – odkryto obraz Elżbieta Habsburżanka przyjmująca poselstwo ojca Ferdynanda Habsburga powszechnie uważanego za zaginiony

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000

Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011 

 Kresy.pl dostęp 2021-11-05}

Mycielski J., Sto lat dziejów malarstwa w Polsce, 1902