Dzisiejsza data:

Danuta Abrahamowicz

pseud. Marek Wyrwa

(18 stycznia l937 Kurhany k. Krzemieńca - 27 marca 1995 Kraków)

publicystka, tłumaczka, edytor

 

biogram

           Po ukończeniu filologii słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UJ została stypendystką w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Była pracownikiem naukowym UJ oraz uniwersytetu w Preszowie.

           Pracowała jako redaktor Wydawnictwa Literackiego, następnie działała w podziemnym ruchu wydawniczym, była kolporterką „Miesięcznika Małopolskiego” w Krakowie i Warszawie. Była członkiem zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współpracowała z wieloma pismami kulturalnymi.

          Była autorką przekładów poezji i prozy czeskiej i słowackiej (tłumaczyła między innymi wiersze Jaroslava Seiferta, fragmenty „Sennika czeskiego" i „Siekiery” Ludvika Vaculika, utwory Milana Rufusa, Klary Jarunkovej i Dominika Tatarki).

           Pochowana na Cmentarzu Rakowickim (kwatera XCII, rząd Płn, miejsce 2).

wybrane prace:

1994 - Mały słownik słowacko-polski

1994 - Mały słownik polsko-słowacki

1982 - Ołowiany ptak. Opowiadania słowackie

1989 - Królowa Dunaju. Baśnie, podania i legendy o Bratysławie

kalendarium

1959 – ukończyła filologię słowiańską w UJ

1960–1962 – pracownik naukowy Słowackiej Akademii Nauk

1962 – została asystentem w Zakładzie Nowszych Literatur Słowiańskich UJ

1966–1969 – pracowała jako starszy asystent

1970–1972 – pracownik naukowy uniwersytetu w Preszowie

1972–1986 - redaktor Wydawnictwa Literackiego

1982–1989 – działała w podziemnym ruchu wydawniczym

1982 I – została wydawcą i redaktorem (razem z Jerzym Zdradą i Romanem Laskowskim) ukazującego się poza cenzurą „Biuletynu Małopolskiego”

1983 – współredaktor „Miesięcznika Małopolskiego"

1989 – została założycielką i prezesem Towarzystwa Polsko–Słowackiego

2015 – uhonorowana Medalem „Dziękujemy za wolność”

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000