Dzisiejsza data:

Danuta Abrahamowicz

pseud. Marek Wyrwa

(18 stycznia l937 Kurhany k. Krzemieńca - 27 marca 1995 Kraków)

slawistka, tłumaczka, edytor

biogram

              Po ukończeniu filologii słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UJ została stypendystką w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Była pracownikiem naukowym UJ oraz uniwersytetu w Preszowie. Pracowała jako redaktor Wydawnictwa Literackiego, następnie działała w podziemnym ruchu wydawniczym, była kolporterką „Miesięcznika Małopolskiego” w Krakowie i Warszawie. Współpracowała z wieloma pismami kulturalnymi. 

           Autorka przekładów poezji i prozy czeskiej i słowackiej (tłumaczyła między innymi wiersze Jaroslava Seiferta, fragmenty „Sennika czeskiego" i „Siekiery” Ludvika Vaculika, utwory Milana Rufusa, Klary Jarunkovej i Dominika Tatarki).

          Została członkiem zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

          Pochowana na Cmentarzu Rakowickim (kwatera XCII, rząd Płn, miejsce 2).

wybrane prace:

1994 - Mały słownik słowacko-polski

1994 - Mały słownik polsko-słowacki

1982 - Ołowiany ptak. Opowiadania słowackie

1989 - Królowa Dunaju. Baśnie, podania i legendy o Bratysławie

kalendarium

1959 – ukończyła filologię słowiańską na UJ

1960–1962 – stypendystka w Słowackiej Akademii Nauk

1962 – została asystentem w Zakładzie Nowszych Literatur Słowiańskich UJ

1966–1969 – pracowała jako starszy asystent

1968 – szykanowana w okresie interwencji w Czechosłowacji

1969 – zwolniona z pracy na UJ

1970–1972 – lektor języka polskiego uniwersytetu w Preszowie

1972–1986 – tłumaczka i redaktorka Wydawnictwa Literackiego

1982–1989 – działała w podziemnym ruchu wydawniczym

1982 I – została wydawcą i redaktorem (razem z Jerzym Zdradą i Romanem Laskowskim) ukazującego się poza cenzurą „Biuletynu Małopolskiego”

1982 I 19 – 1983 II 24 - rozpracowywana przez Wydział III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Ul.

1983 – współredaktor „Miesięcznika Małopolskiego"

1988-1990 – autorka w piśmie podziemnym „Tumult”

1989 – założycielka, prezes i działaczka Towarzystwa Polsko–Słowackiego

1989 – członek Zarządu Krakowskiego Oddziału SPP

2015 – uhonorowana Medalem „Dziękujemy za wolność”

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000

Encyklopedia Solidarności, dostęp 25.05.2021

Maryla Papierz, Danuta Abrahamowicz – propagatorka kultury słowackiej, [w:] Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Red. J. Dudášová, Prešov 2000, s. 18–23

Bogdan Rogatko, Dasza. Wspomnienie o Danucie Abrahamowicz (1937-1995), Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 2.

Zdzisław Niedziela, Danuta Abrahamowicz. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 769–771 (zmarła: 27 III 1995; wspomnienie pośmiertne...)