Dzisiejsza data:

Jerzy Witold Aleksandrowicz

(7 lipca 1936 Kraków – 17 października 2018 Kraków)

lekarz społecznik, psychiatra

rodzina

syn Juliana i Maryli z domu Tislowitz

mąż Beaty Szymańskiej

biogram

           Jako dziecko wraz z rodzicami uciekł z krakowskiego getta. Jego wspomnienia z czasów okupacji można znaleźć w pierwszym tomie Dzieci Holocaustu mówią….Po wojnie ukończył II LO im. króla Jana III Sobieskiego, potem studia w Akademii Medycznej w Krakowie i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

           Pracę zawodową rozpoczął początkowo w Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławiu, a następnie w Klinice Psychiatrycznej krakowskiej Akademii Medycznej. Uzyskał I stopień, a następnie II stopień specjalisty w zakresie psychiatrii. Rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny. W tym czasie jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół fizjologicznych aspektów zaburzeń psychicznych - zjawisk krzepnięcia krwi i zaburzeń metabolizmu węglowodanów. Uczestniczył także w klinicznych badaniach nowych leków psychotropowych. Specjalizował się między innymi w leczeniu zaburzeń nerwicowych. W swojej praktyce wykorzystywał psychoanalizę i psychoterapię – jest uznawany za jednego z jej prekursorów w naszym kraju. Wydał około 300 publikacji naukowych, w tym podręczniki z zakresu psychoterapii, które służą studentom medycyny.

           Był reprezentantem polskich psychoterapeutów w Zarządzie European Association of Psyhotherapy. W Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym kierował pracami Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego ZG PTP. Uczestniczył w komitetach i radach programowych kilku czasopism krajowych i zagranicznych, w tym między innymi: American Journal of Psychotherapy, European Psychiatry, European Journal of Psychotherapy. Był też członkiem kilkunastu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, między innymi European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, European Association of Psychotherapy i wiceprezes Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem-korespondentem Swedish Society of Clinical and Experimental Hypnosis.

           Wielokrotnie wyróżniany nagrodami rektora UJ za działalność dydaktyczną i naukową.

          Był jedną z najwybitniejszych postaci w psychiatrii i psychoterapii w Polsce, jednym z twórców psychoterapii. Od początku swojej pracy zafascynowany szerokim spojrzeniem na człowieka, nie tylko na zasadzie: objaw choroby - lekarstwo. Interesowały go procesy, które doprowadzają do choroby.

           Pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim Wojskowym przy ul. Prandoty (kwatera PAS D-wsch-2).

wybrane prace:

1971 - Nerwice i choroby psychosomatyczne

1973 - Psychoterapia : problemy szkolenia psychoterapeutów (red. nauk.)

1977 - O chorobie inaczej (współautorzy: Stefan Leder, Anna Pohorecka)

1982, 1983, 1987, 1988 - Psychopatologia nerwic : propedeutyka patologii, diagnostyki i terapii psychogennych schorzeń funkcjonalnych 

1988 - Nerwice : psychopatologia i psychoterapia 

1993, 2004 - Psychoterapia : poradnik dla pacjentów 

1996 - Psychoterapia medyczna : teoria i praktyka 

1998 - Zaburzenia nerwicowe 

1998 - Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych : (według ICD-10) : psychopatologia, diagnostyka, leczenie 

2000 - Psychoterapia : podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów 

2002 - Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości 

2004 - Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej (współautor: Jerzy A. Sobański)

kalendarium

1941 – wraz z rodzicami uwięziony w krakowskim getcie

1958 – ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Krakowie

1959 – rozpoczął pracę w Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławiu

1959 – został członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

1959 XI – rozpoczął pracę w Klinice Psychiatrycznej krakowskiej Akademii Medycznej jako asystent lecznictwa

1962 - został specjalistą I stopnia w zakresie psychiatrii

1964 – został członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

1964 - rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny

1965 – absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

1965 - został specjalistą II stopnia w zakresie psychiatrii

1966 - obronił pracę doktorską na podstawie rozprawy Wyniki obciążania insuliną i glikozą w zespołach depresyjnych 

1966 - odbył półroczny staż w Clinique Psychiatrique Universitee Louis Pasteur w Strasburgu

1968 - wstąpił do PZPR

1971 – został zatrudniony jako adiunkt w Klinice Psychiatrycznej AM

1971–1976 - kierował Gabinetem Psychoterapeutycznym w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

1976 – został kierownikiem Ośrodka Leczenia Nerwic ZOZ nr 1 w Krakowie

1976-1992 - kierował Zakładem Psychoterapii Akademii Medycznej

1976–1982 - specjalista wojewódzki w zakresie psychiatrii w województwie nowosądeckim

1979 - otrzymał stopień doktora habilitowanego

1983–1984 - pełnomocnik ministra zdrowia i opieki społecznej w zakresie psychiatrii dla województw przemyskiego i krośnieńskiego

1986 – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

1989–1995 - przewodniczący zarządu sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

1990 - otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych

1992 - objął stanowisko kierownika Katedry Psychoterapii

1992został redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Psychiatria Polska

2000 – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2001 - profesor zwyczajnym w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2009 – odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

2011 – otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej

2019 X 26 - spoczął w wojskowej części Cmentarza Rakowickiego

źródła:

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24057194,zmarl-prof-jerzy-aleksandrowicz-legenda-polskiej-psychiatrii.html [dostęp 20-02-2024]

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/141013159 [dostęp 20-02-2024]

https://dziennikpolski24.pl/krakow-zmarl-prof-jerzy-aleksandrowicz-wybitny-psychiatra/ar/13594690 [dostęp 20-02-2024]

https://wiadomosci.onet.pl/krakow/krakow-nie-zyje-prof-jerzy-witold-aleksandrowicz/p7pqdhx [dostęp 20-02-2024]