Dzisiejsza data:

Beata Szymańska Aleksandrowicz

(29 stycznia 1938 Puławy - )

historyk filozofii, poetka i prozaiczka, tłumaczka

rodzina

żona Jerzego Aleksandrowicza

biogram

           Absolwentka VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, następnie ukończyła studia polonistyczne i studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Została pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

           Wiele uczyniła w dziedzinie dociekań nad filozofią Wschodu i odegrała doniosłą rolę w rozwoju takich badań na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badania w zakresie filozofii Wschodu prowadzone w instytucie zyskały uznanie w kraju i za granicą dzięki wysiłkom jej, dr hab. Marty Kudelskiej i ich koleżanek i kolegów. Pod jej redakcją ukazał się podręcznik filozofii Wschodu, obejmujący swym zakresem filozofię Indii, Chin, Tybetu i Japonii. Ten podręcznik stał się absolutną nowością na polskim rynku wydawniczym.

           Jako pisarka debiutowała na łamach „Dziennika Polskiego”. Również tłumaczy utwory literatury pięknej, dokonuje przekładów z języka francuskiego, czeskiego i rosyjskiego. Teksty publikowała najczęściej w „Kulturze”, „Magazynie Kulturalnym”, „Nowym Wyrazie”, „Przekroju”, „Życiu Literackim”. Pisała także artykuły do między innymi :Przeglądu Filozoficznego” i „Studiów Filozoficznych”. Jej wiersze zamieszano w antologiach między innymi: Owoc rodzi drzewo, Ja i ty, Strofy o porach roku.

           Od lat aktywnie działa na rzecz krakowskiego środowiska pisarzy, obecnie jako Wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki została odznaczona między innymi Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

wybrane prace:

1962Próba porównania – poezja

1965 - Sny o porządku – poezje

1969 - Sztychy reńskie – poezje

1970Trzciny – poezje

1977Opowiadania

1978 - Immanuel Kant

1979 - Poeta i nieznane: poglądy filozoficzne Antoniego Langego

1980 - Co to jest strukturalizm

1983 - Metafizyka i pesymizm: o niektórych koncepcjach filozofii drugiej połowy XIX wieku

1983Wiersze

1985 - Od mistycyzmu do symbolizmu: Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg

1987 - Berkeley znany i nieznany

1987Wybór wierszy

1988 - Przeżycia i uczucia jako wartości filozofii polskiego modernizmu

1991Mistycy i pesymiści

1998 - What is Self- realization

2001 - Filozofia Wschodu, praca zbiorowa pod red. Beaty Szymańskiej

2005 - Słodkich snów Europo – poezje

2009 - Chiński buddyzm chan

2009 - Wybór wierszy – seria Poeci Krakowa

2013 - Złota godzina – poezje

2015Koty – poezja

kalendarium

1960 – ukończyła filologię polską

1961 – debiutowała jako pisarka na łamach prasy

1963 – ukończyła filozofię

1967 – została pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii UJ

1974 – uzyskała stopień doktora z dziedziny filozofii

1988 – uzyskała stopie doktora habilitowanego za rozprawę o filozofii polskiego modernizmu

1990-1993 – prodziekan Wydziału Filozoficznego

1991 – kierownik Zakładu Filozofii Wschodu

1998 IV 15 – otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych

2000 – kierownik Zakładu Filozofii Kultury

2005 – odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

2008-2020 – wiceprezes krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

2014 - nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz za tom Złota Godzina

2015 – odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

2017 – laureatka nagrody Miasta Krakowa

2021 – członek zarządu oddziału krakowskiego SPP

źródła:

Lesław Bartelski M.: Polscy pisarze współcześni, 1939-1991: Leksykon. Wydawn. Nauk. PWN. 

Miłowit Kuniński: Filozofia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Instytut Filozofii UJ. [dostęp 2012-01-15]