Dzisiejsza data:

źródła

Duczmal Małgorzata, Jagiellonowie, Kraków 1996

Cynarski Stanisław, Zygmunt August, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997

Wdowiszewski Zygmunt, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005