Dzisiejsza data:

kalendarium

1522 XII 4 - uznano go w Wilnie przyszłym wielkim księciem litewskim
1529 X 18 - wyniesiony w Wilnie na tron wielkoksiążęcy
1529 XII 18 - wybrany w Piotrkowie królem Polski (w wyniku elekcji vivente rege)
1530 II 20 - koronowany w Katedrze Wawelskiej przez prymasa J. Łaskiego
1530 XI 10 - 11 - w Poznaniu podpisano umowę przedślubną Zygmunta Augusta i Elżbiety
1538 - odbyły się oficjalne zaręczyny z Elżbietą
1540 II - został odznaczony przez papieża Pawła III tytułem Defensor Fidei (Obrońca Wiary)
1543 V 6 - poślubił w Katedrze Wawelskiej Elżbietę Habsburżankę
1543 - 1548 - przebywał na Litwie, gdzie nawiązał romans z Barbarą Radziwiłłówną
1544 VII 23 - spotkał się z rodzicami w Brześciu
1544 X 6 - Zygmunt Stary oddał mu władzę namiestniczą na Litwie, zachowując dla siebie tytuł dux supremus
1545 V - opuścił Wilno by udać się do Krakowa po posag Elżbiety (100 000 talarów) przysłany przez jej ojca
1545 VI 15 - w czasie jego nieobecności, w Wilnie zmarła Elżbieta, wyczerpana powtarzającymi się atakami epilepsji
1545 VIII 24 - po powrocie Zygmunta Augusta odbył się pogrzeb Elżbiety
1546 - uporządkował sprawy monetarne na Litwie wycofując z obiegu półgroszki świdnickie (o znacznie zaniżonej zawartości kruszcu)
1547 (VII 28/VIII 6)- potajemnie poślubił Barbarę
1548 IV 1 - śmierć ojca, Zygmunta Starego
1548 V 24 - przyjechał do Krakowa by zorganizować pogrzeb ojca
1548 - 1553 - zakupił dla wnętrz wawelskich arrasy
1548 VIII 13 - opuścił miasto
1549 II 13 - przybył z Barbarą na Wawel i pozostał tu ponad 2 lata
1550 XII 7 - mimo oporów matki, senatorów i szlachty doprowadził do koronacji Barbary
1550 XII 12 - wydał edykt przeciw innowiercom
1551 V 8 - Barbara zmarła na raka
1551 V 25 - wyruszył z orszakiem pogrzebowym do Wilna
1553 - uczestniczył w obradach sejmu, jedynego zwołanego do Krakowa za jego panowania
1553 VII 29 - powitał zaślubioną per prucura w Wiedniu Katarzynę Habsburżankę, siostrę Elżbiety
1553 VII 30 - Katarzyna została koronowana przez prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego
1553 IX - wyjechał z Krakowa i pozostał w Wilnie
1556 II 1 - Bona opuszcza Polskę i udaje się do Bari
1558 XI - przebywał jeszcze raz na Wawelu
1558 - zaangażował się w powstanie w Krakowie pierwszej poczty, prowadzonej przez Włocha Prospera Provanę, służącej głównie celom dyplomatycznym
1559 VIII 31 - zawarto układ inflancko - polski, Zakon Inflancki oddał się pod opiekę Zygmunta i przekazał Polsce ziemie na lewym brzegu Dźwiny, w zamian za pomoc w walce z Moskwą
1559 - po raz ostatni przez kilka miesięcy przebywał na Wawelu
1562 - 1563 - na sejmach piotrkowskich poparł szlachecki program reform, tzw. egzekucję praw
1566 X 8 - Katarzyna opuszcza Polskę na zawsze
1568 III 24 - utworzył Komisję Morską - urząd do spraw floty wojennej
1569 III 5 - wcielenie Podlasia do Korony
1569 III 16 - inkorporacja Prus Królewskich do Korony
1569 VII 1 - na sejmie w Lublinie zaprzysiężono unię realną polsko - litewską
1570 III 14 - narzucenie Gdańskowi statutów biskupa Stanisława Karnkowskiego, wyszczególniających prawa królewskie na morzu
1574 II 13 - został pochowany w Katedrze Wawelskiej
1903 - nazwano jego imieniem ulicę w dzielnicy Grzegórzki, na Wesołej, między ulicą Lubicz i ulicą Topolową, a wzdłuż Ogrodu Strzeleckiego, od postawionego tam w drugiej połowie XIX wieku jego pomnika