Dzisiejsza data:

(między 1042 a 1044, 1040 – 4 VI 1102)

książę polski


rodzina

z dynastii Piastów
syn Kazimierza Odnowiciela i Marii Dobroniegi Kijowskiej, córki Włodzimierza Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego

Władysław I Herman                Władysław I Herman

Władysław I Herman

lata panowania 1079 - 1102

 brat Bolesława II Szczodrego, Mieszka, Ottona i Świętosławy, żony księcia Czech, Wratysława
poślubił:
- (1) przed 1073 N.N. Polka (Przecława z rodu Prawdziców?, niektórzy badacze uważają ją jedynie za konkubinę),

             syn Zbigniew, (między 1070 a 1073 - zmarł na wygnaniu po 1112), książę Polski, mnich w Krakowie po 20 VIII1086, mnich w Kwedlinburgu po 1087, porzuca stan zakonny z końcem 1092 lub w początku 1093, walczy z Sieciechem i Bolesławem, oślepiony 1111 lub 1112

- (2) od około 1080 Judyta Czeska (między 1056 a 1058 – 25 XII 1086) - córka Wratysława II, księcia ołomunieckiego, księcia Czech (1061 - 1085) i króla Czech (1085 – 1092),

             syn Bolesław III Krzywousty, książę polski

- (3) 1088 - Judyta Maria Szwabska (przed 9 IV 1047 - 14 III po 1092) - córka Henryka III, króla Niemiec (1072 - 1046), króla Burgundii (1038 - 1039), księcia Szwabii (1038 - 1045), króla Włoch (1039 - 1056) i cesarza niemieckiego (1046 - 1056), wdowa po królu węgierskim Salomonie,

             córka N.N. (po 1088 - przed 12 V 1112) - żona nieznanego księcia ruskiego; dawniej przypuszczano, że był nim Jarosław I, książę włodzimiersko-wołyński (1112-1123),

             córka Agnieszka (1090 lub 1091 - 1125) - mniszka, opatka w Gandersheim i Kwedlinburgu,

             córka N.N. (1091 lub 1092) - żona nieznanego polskiego możnowładcy; dawniej błędnie identyfikowano ją z Adelajdą, żoną Dypolda III von Vohburga (zm. 1146), margrabiego Marchii Północnej


biogram

            Jego panowanie to okres osłabienia państwa polskiego. Zmienił kierunki polityki zagranicznej - sojusz z Węgrami zastąpiło przymierze z Czechami, umocnione przez małżeństwo z Judytą Czeską.
Możnowładztwo umacniało swą władzę kosztem księcia, który ulegał wpływom swego palatyna Sieciecha.
            Po buncie możnych przeciw niemu, w wyniku walk w latach 1093 - 1098 Władysław Herman zmuszony był usunąć Sieciecha i ostatecznie dokonać podziału kraju: Zbigniew otrzymał Wielkopolskę z ziemią sieradzko - łęczycką i Kujawami, a Bolesław Krzywousty otrzymał Śląsk i Małopolskę, gdzie główne grody zatrzymał dla siebie Władysław Herman władając również Mazowszem.

kalendarium

1079 - przejmuje władzę w Polsce po wygnaniu Bolesława Szczodrego

1088 - przeniesienie zwłok biskupa Stanisława na Wawel

1090 - 1091 - wyprawy Hermana na Pomorze

1093 - powrót do Polski Zbigniewa, syna Władysława Hermana

1100 - wygnanie Sieciecha z Polski

źródła

Wiszewski Przemysław, Władysław Herman i jego czasy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002;

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków 2005