Dzisiejsza data:

biogram

            Jego panowanie to okres osłabienia państwa polskiego. Zmienił kierunki polityki zagranicznej - sojusz z Węgrami zastąpiło przymierze z Czechami, umocnione przez małżeństwo z Judytą Czeską.
Możnowładztwo umacniało swą władzę kosztem księcia, który ulegał wpływom swego palatyna Sieciecha.
            Po buncie możnych przeciw niemu, w wyniku walk w latach 1093 - 1098 Władysław Herman zmuszony był usunąć Sieciecha i ostatecznie dokonać podziału kraju: Zbigniew otrzymał Wielkopolskę z ziemią sieradzko - łęczycką i Kujawami, a Bolesław Krzywousty otrzymał Śląsk i Małopolskę, gdzie główne grody zatrzymał dla siebie Władysław Herman władając również Mazowszem.

kalendarium

1079 - przejmuje władzę w Polsce po wygnaniu Bolesława Szczodrego

1088 - przeniesienie zwłok biskupa Stanisława na Wawel

1090 - 1091 - wyprawy Hermana na Pomorze

1093 - powrót do Polski Zbigniewa, syna Władysława Hermana

1100 - wygnanie Sieciecha z Polski

źródła

Wiszewski Przemysław, Władysław Herman i jego czasy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002;

Balzer Oswald, Genealogia Piastów, Kraków 2005