Dzisiejsza data:

zwany Cholewa

(? - 18 października 1166)

biskup krakowski

biogram

           Prawdopodobnie był scholastykiem stobnickim. Słynął z nauki, był człowiekiem bywałym w świecie, zwiedził Włochy, gdzie prawdopodobnie uczył się prawa rzymskiego w Bolonii, pod kierunkiem Wernera. Miał dać wielką sumę pieniędzy Władysławowi na potrzeby krajowe i za jego protekcją został mianowany biskupem krakowskim przez Innocentego II.

           Występuje w pierwszych trzech księgach kroniki Mistrza Wincentego Kadłubka, które pisane w formie dialogu pomiędzy biskupem krakowskim Mateuszem a arcybiskupem gnieźnieńskim Janem, opowiadają o bajecznych dziejach Polski i dynastii piastowskiej do 1173 roku.

           Za jego biskupstwa szlachetnie urodzony Jaksa z domu Gryfitów ufundował dwa klasztory, jeden w Miechowie i drugi na Zwierzyńcu („Monumenta Poloniae Historica” seria II, t. X – 2. s. 56, 87, 111).

           Zachował się po nim list do św. Bernarda, w którym błaga go o przybycie do Polski.

kalendarium

1144 – został biskupem krakowskim po Robercie