Dzisiejsza data:

Maurus

(? - 5 marca 1118 Kraków)

biskup krakowski

rodzina

pochodził prawdopodobnie z Francji lub Włoch, wielu publicystów i historyków skłania się ku tezie, że był benedyktynem i do Krakowa przybył z Wenecji

biogram

           Jako biskup Krakowa był bardzo aktywny, pozostawił wiele śladów swej działalności.
           Na jego polecenie sporządzono inwentarz biblioteki kapitulnej (ponad pięćdziesiąt woluminów o treści liturgicznej lub scholastycznej). Jest to pierwszy w Polsce tego rodzaju katalog oraz najstarszy na Słowiańszczyźnie. Sporządził też pierwszy inwentarz skarbca katedralnego.
           Popierał rycerskie fundacje kościelne. Erygował szereg parafii. Między innymi w Pacanowie - pierwszą "wiejską", nie związaną z podlegającą księciu kasztelanią.
            Biskup Maurus kontynuował, rozpoczętą przez Władysława Hermana, budowę katedry wawelskiej. Pierwszy etap zakończył dokonując poświęcenia dolnego kościoła - krypty św. Leonarda. Został pochowany pod posadzką tej krypty, oraz praktycznie zapomniany na przeszło 800 lat.
           Kronikarz Długosz nazywa go "rzymianinem szlachetnego rodu". Został wymieniony przez Galla Anonima wśród godnych Boga i czci biskupów polskiej ziemi.
           W trakcie pac konserwatorskich, przypadkowo odkryto jego grobowiec. Znaleziono w nim, między innymi, pierścień biskupi, kielich z pateną i tabliczkę epitafijną (płytkę ołowianą) z wyrytym imieniem MAVRUS EPC, mówiącą o jego śmierci (VIAM UNIVERSE CARNIS INGRESSUS EST) oraz podającą jej datę. Na płytce wyryto również tekst CREDO (z pominięciem fragmentu "o ciał zmartwychwstaniu").

kalendarium

około 1103 - przybył do Polski
1110 - został biskupem krakowskim
1110 - z jego polecenia został sporządzony pierwszy spis skarbca i biblioteki katedralnej
1115 IV 19 - poświęcił kryptę św. Leonarda w budowanej na Wawelu Katedrze
1938 X 14 - odkryto jego grób