Dzisiejsza data:

Lassota Józef

(24 X 1943 Siedliska, rzeszowskie - )

polityk, działacz samorządowy, prezydent Krakowa

rodzina

z rodziny chłopskiej, syn Stanisława

biogram

           Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i rozpoczął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, a następnie w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie.
Był założycielem krakowskiej, a następnie małopolskiej "Solidarności".
           W stanie wojennym był wśród przywódców strajku w swoim zakładzie pracy. Został internowany, następnie aresztowany i skazany w procesie politycznym, po czym kilka miesięcy spędził w więzieniu.
           Na początku lat 90. został dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a później wicewojewodą. Przez kolejne sześć lat sprawował urząd prezydenta Krakowa. Był także radnym miejskim. Zajmował stanowisko członka zarządu Związku Miast Polskich, wiceprezesa Unii Metropolii Polskich i przewodniczącego Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich.
           Został wybrany na posła III kadencji z listy Unii Wolności. Kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy NKWW Macieja Płażyńskiego.
W kolejnych wyborach parlamentarnych bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora jako kandydat Partii Centrum. Kandydował również na prezydenta Krakowa. Pełnił funkcję prezesa KS Cracovia i pełnomocnika Burmistrza Wieliczki ds Inwestycji. Został posłem na Sejm z ramienia PO.

kalendarium

1968 - został absolwentem Politechniki Krakowskiej
1970 - 1990 - pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym CEBEA w Krakowie
1980 - 1990 - należał do NSZZ „Solidarność”
1980 - 1981 - był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Krakowie
1981 XII 15 - został internowany, następnie aresztowany i skazany w procesie politycznym
1990 - 1991 - pełnił funkcję dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
1991 - 1992 - był wicewojewodą krakowskim
1992 X 9 - 1998 X 29 - był prezydentem m. Krakowa
1994 - 2006 - był radnym m. Krakowa
1994 - 1998 - był przewodniczącym klubu radnych Twoje Miasto
1994 - 1999 - był członkiem zarządu Związku Miast Polskich
1994 - 1998 - pełnił funkcję przewodniczącego konwentu prezydentów największych miast polskich
1995 - został wiceprzewodniczącym Unii Metropolii Polskich
1996 - został członkiem Unii Wolności
1997 - 2001 - był posłem na sejm z listy Unii Wolności
1997 - został członkiem rad Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie
1998 - 1999 - był członkiem Komisji Obrony Narodowej
1999 - został przewodniczącym Małopolskiej Rady Samorządowej
1999 - został członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2001 - bez powodzenia ubiegał się o reelekcję
2002 - 2006 - prowadził własną działalność gospodarczą
2002 - kandydował na prezydenta Krakowa
2003 – 2010 - prezes KS Cracovia
2004 - odszedł z UW
2004 - kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy NKWW Macieja Płażyńskiego
2005 - w wyborach parlamentarnych bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora jako kandydat Partii Centrum
2006 - kandydował na prezydenta Krakowa

2010 - z listy Platformy Obywatelskiej został radnym sejmiku małopolskiego

2011 – poseł na sejm z listy PO

czytaj więcej ...