Dzisiejsza data:

Zygmunt Latoszewski

(26 IV 1902 Poznań – 18 I 1995 Warszawa)

dyrygent, pedagog, muzykolog

biogram

            Ukończył studia muzyczne w konserwatorium w Poznaniu u Zdzisława Jahnkego (skrzypce) i Feliksa Nowowiejskiego (kompozycja, teoria muzyki), muzykologiczne na UAM u Łucjana Kamieńskiego. Początkowo działał jako krytyk muzyczny i publicysta.

           Debiutował jako dyrygent w Filharmonii Poznańskiej, następnie został jej dyrektorem. Był dyrygentem Filharmonii w Warszawie, dyrektorem Opery Warszawskiej a następnie dyrektorem Opery (później Teatru Wielkiego) w Łodzi. Wykładał w uczelniach muzycznych Poznania, Łodzi, Warszawy.

wybrane prace

1927 - opublikował studium monograficzne Opera polska („Muzyka”)

kalendarium

1926 - ukończył konserwatorium w Poznaniu

1933 - doktoryzował się w zakresie muzykologii na uniwersytecie w Poznaniu na podstawie rozprawy Pierwsze opery polskie Macieja Kamieńskiego

1929 - był dyrygentem opery w Poznaniu

1930 – 1933 i 1946 – 1948 - wykładał w konserwatorium w Poznaniu

1933 – 1939 i 1946 – 1948 - był dyrektorem opery w Poznaniu

1945 - był dyrektorem filharmonii w Krakowie

1945 II 3 - poprowadził pierwszy po wojnie na polskich ziemiach koncert symfoniczny w Filharmonii w Krakowie

1948 – 1949 był dyrygentem filharmonii w Warszawie

1952 – 1954 był dyrektorem opery w Warszawie

1949 – 1952 i 1955 – 1961 - był dyrektorem Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

1961 – 1972 był kierownikiem artystycznym opery (od 1967 roku Teatru Wielkiego) w Łodzi

1961 – 1972 - wykładał w PWSM w Łodzi

od 1977 - prowadził wykłady z zakresu wiedzy operowej w Akademii Muzycznej w Warszawie