Dzisiejsza data:

Józef Nechemiasz Kornitzer

(1880 Kraków – 28 IV 1933 Kraków)

naczelny rabin Krakowa

rodzina

ojciec Samuela

biogram

           Ukończył jesziwę w Pressburgu i następnie był rabinem w Wielkim Sewluszu.
           Zmarł w Krakowie po długiej chorobie serca. Jest pochowany na nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej.
           Na jego nagrobek składają się dwie macewy połączone tumbą.

kalendarium

1924 VI 30 - na posiedzeniu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej został jednogłośnie powołany na urząd rabina gminy żydowskiej w Krakowie
1925 II 5 - przyjechał do Krakowa z Czechosłowacji
1925 II 19 - w sali obrad Żydowskiej Gminy Wyznaniowej został uroczyście wprowadzony w urzędowanie
1925 XI 16 - dokonał otwarcia i poświęcenia nowego cmentarza żydowskiego
1925 - 1933 - pełnił funkcję Naczelnego Rabina Krakowa
1927 X 1 - przyjął w Starej Synagodze w Krakowie prezydenta Ignacego Mościckiego