Dzisiejsza data:

kalendarium

1157 – 1163 - przebywał jako zakładnik w Niemczech (na mocy układu Bolesława Kędzierzawego z cesarzem Fryderykiem Barbarossą w Krzyszkowie).

1166 - książę wiślicki

1172 - odrzucił propozycję obalenia Bolesława IV Kędzierzawego
1173 - książę sandomierski
1177 – książę krakowski jednocześnie zwierzchni książę polski

1180 – uzyskał poparcie duchowieństwa polskiego na zjeździe w Łęczycy

1181 III 28 – jego władzę uznał papież Aleksander III

1184 - ogłosił się lennikiem cesarza

1184 – wraz z biskupem Gedko sprowadził do Krakowa relikwie św. Floriana
1186 - książę kujawski i mazowiecki

1191 - przy pomocy posiłków ruskich pokonał Mieszka Starego i odzyskał Kraków
1193 - zorganizował zwycięską wyprawę na Jaćwingów