Dzisiejsza data:

rodzina

z dynastii Piastów

syn Bolesława III Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu, prawdopodobnie pogrobowiec

Kazimierz II Sprawiedliwy                Kazimierz II Sprawiedliwy

Kazimierz II Sprawiedliwy

Lata panowania 1177 - 1194

rodzeństwo: Władysław Wygnaniec brat przyrodni, Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski, Judyta, Ryksa, Kazimierz, Lestek, Gertruda, Dobronega, Agnieszka, Zofia, dwie siostry nieznane z imienia

poślubił:

1163 Helena (między 1141 a 1150 – około 1206 Płock?), córka Konrada II Przemyślidy, księcia czeskiego

dzieci:
            1. N.N., córka (1164 - między 11 października a 24 grudnia 1178), poślubiła Wsewołod Czarny (zmarł 1214), wielki książę kijowski
            2. Kazimierz (po 1164 – 2 III 1167)
            3. Bolesław (około 1168 – 16 IV 1182), zginął na skutek nieszczęśliwego wypadku, przywalony przez ścinane przez siebie drzewo. Możliwe, że został pochowany w katedrze krakowskiej
            4. Leszko Biały (1186 lub 1187 – 23 XI 1227), książę sandomierski i krakowski
            5. Konrad I (1187 lub 1188 – 31 VIII 1247), książę mazowiecki, kujawski, krakowski i łęczycki