Dzisiejsza data:

Kazimierz Gałecki

(10 lipca 1863 Czarny Dunajec – 10 lipca 1941 Kraków)

prawnik

rodzina

herbu Junosza

z rodziny ziemiańskiej

biogram

           Ukończył studia na Wydziale Prawa UJ, z naukowym stopniem doktora,odbył praktykę w sądach w Krakowie, następnie pracował w Prokuratorii Skarbu w Wiedniu. Został urzędnikiem Ministerstwa Skarbu, przeszedł wszystkie szczeble służbowe od koncypienta do tajnego radcy.

           Po odzyskaniu niepodległości zajmował różne stanowiska w administracji państwowej, został wojewodą krakowskim. Zdymisjonowany po starciach policji i wojska ze strajkującymi robotnikami w listopadzie 1923 roku (tzw. powstanie krakowskie). Przeszedł na emeryturę, zasiadał później w radach nadzorczych kilku towarzystw akcyjnych.

kalendarium

1886 – 1889 – odbywał praktykę w sądach w Krakowie

1887 – uzyskał stopień doktora

1891 – został urzędnikiem Ministerstwa Skarbu w Wiedniu

1909 - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wieliczki

1912 II 27 - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Nowego Targu

1914 VII 15 – otrzymał honorowe obywatelstwo Nowego Sącza

1914 III 17 - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Podgórza

1918 VIII – X – pełnił w rządzie Austrii funkcję ministra dla Galicji

1918 XI 12 – Polska Komisja Likwidacyjna (PKL) mianowała go swoim przedstawicielem w Wiedniu

1919 I 1 – III 31– urzędował w Wiedniu jako przedstawiciel PKL

1919 III 11 – Naczelnik Państwa mianował go Generalnym Delegatem Rządu na Galicję z siedzibą w Krakowie, przejął kompetencje namiestnika Galicji

1919 III 17 – rozpoczął urzędowanie w Krakowie

1919 III 27 – przeniósł swoją siedzibę do Lwowa

1919 IV 30 - wraz z generalicją i reprezentantami władz witał generała J. Hallera

1919 V 3 - brał udział w uroczystych obchodach trzeciomajowych na Rynku Głównym

1919 V 14 – przesłał Senatowi Akademickiemu Uniwersytetu Lwowskiego rozporządzenie Prezydium Namiestnictwa w sprawie odebrania od pracowników uczelni roty ślubowania (niemal wszyscy profesorowie ukraińscy odmówili złożenia przysięgi, wobec czego zostali pozbawieni pracy)

1920 IX – złożył Ministerstwu Spraw Wewnętrznych wnioski o przesunięciu kilkudziesięciu sekretarzy powiatowych do wyższych grup płacowych

1920 - był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwowej we Lwowie

1921 IX 1 – został powołany na stanowisko wojewody krakowskiego

1923 V 11 – witał wraz z innymi oficjelami marszałka Francji Ferdynanda Focha, podejmował go śniadaniem

1923 V 12 - uczestniczył w obradach przy udziale J. Piłsudskiego i F. Focha

1923 XII 19 – oficjalnie przeszedł w stan spoczynku (został zdymisjonowany ze stanowiska w związku ze starciami policji i wojska ze strajkującymi robotnikami w listopadzie 1923 w Krakowie)