Dzisiejsza data:

Paweł Fryznekier

(? - 30 VII 1687 Kraków)

kupiec sukienny

rodzina

pochodził z Kieżmarku, z rodziny Fryznekierów

ojciec Jana Pawła

biogram

           Przyjął prawo miejskie krakowskie, szybko awansował do patrycjatu. Został ławnikiem miejskim, następnie rajcą. Uzyskał indygenat, był sekretarzem królewskim, kawalerem Złotej Ostrogi.

kalendarium

1631 - przyjął prawo miejskie krakowskie

1637 - 1649 - ławnik miejski

1649 - 1687 – rajca

1655 VIII 7 – został wybrany wraz z Marcinem Lochmanem, Kasprem Celestą i Jerzym Pipanem do rewizji murów przed spodziewanym atakiem Szwedów

1669 - uzyskał indygenat, został sekretarzem królewskim o kawalerem Złotej Ostrogi

1683 – wraz z Adamem Drużyńskim witał na granicy króla Jana Sobieskiego, wracającego po zwycięstwie pod Wiedniem

źródła:

Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Michał Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2008