Dzisiejsza data:

Jan Paweł Fryznekier

(? - 12 XI 1722 Kraków)

prawnik, pisarz dekretowy zadworny, znawca prawa polskiego

rodzina

z rodziny Fryznekierów

syn Pawła

biogram

           Studiował w Akademii Krakowskiej, był pisarzem i sekretarzem miasta, pracował jednocześnie w sądzie grodzkim krakowskim i kancelarii Jana III Sobieskiego. Sekretarz królewski, zasłużony dla miasta, po sprawnie przez niego zorganizowanej zbiórce kontrybucji (pełnił wówczas funkcję burmistrza) wojska szwedzkie opuściły Kraków. Kawaler Złotej Ostrogi, właściciel części wsi Dębniki, mecenas kościoła Mariackiego. Swoją bibliotekę przekazał Kolegium Prawniczemu po jego pożarze w 1719 roku.

kalendarium

1682 - 1686 - był pisarzem i sekretarzem miasta

1687, 1694, 1700 – król kurkowy

1688 – rajca

1697 - pisarz prowentowy

1694 III 16 – wraz z rajczynią Anną Drużyńską byli rodzicami chrzestnymi Gertrudy Marianny Smołukowskiej (chrzcił wikariusz NMP ks. Marcin Źródłowicz)

1697 IX 16 – przez króla Augusta został mianowany kawalerem Złotej Ostrogi

1702 i 1704 – jako burmistrz organizował zbiórkę kontrybucji dla wojsk szwedzkich

źródła:

Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Michał Rożek, Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2008