Dzisiejsza data:

Jerzy Pipan

1612 – po 1693)

aptekarz, rajca krakowski

rodzina

syn Jerzego (1569 – 1648) i Elżbiety Humieckiej

rodzeństwo: Andrzej, Wojciech,

poślubił:

około 1630 – Urszula Dorota Giza

około 1640 – Teresa Kortyn

dzieci: Magdalena, mąż Andrzej Belli; Anna, mąż Stanisław Chudziński

biogram

           Został ochrzczony w kościele Mariackim, do chrztu trzymali go Stanisław Lubomirski (późniejszy wojewoda krakowski) i Magdalena Latoszyńska, wdowa po Józefie, podczaszym krakowskim.

          Uzyskał tytuł bakałarza artium na Uniwersytecie Krakowskim, dalsze studia odbywał za granicą. Powrócił do Krakowa na prośbę ojca, odbył u niego praktykę aptekarską i przejął aptekę „Pod Złotą Głową” w Rynku Głównym. Oprócz apteki posiadał kamienicę Szrubinowską i wieś Karniowice. Należał do ławy miejskiej, został rajcą krakowskim.

          W czasie potopu szwedzkiego miał nałożoną kontrybucję w wysokości 2 500 złp, podniesioną przez gen. Wittenberga do kwoty 4 000 złp. Nie zgodził się na wypłatę okupu i został uwięziony na ratuszu. Uzyskał tyle, że część okupu została wliczona na konto lekarstw pobranych z jego apteki na potrzeby króla szwedzkiego. Brał później bezpośredni udział w walkach ze Szwedami, został ranny w potyczce pod Tyńcem, brał udział w zdobywaniu Krakowa przez Jana Kazimierza. W podzięce za taką postawę Jan Kazimierz uwolnił jego kamienicę od wszelkich obciążeń na rzecz wojska. Sejmik województwa krakowskiego dwukrotnie postulował nobilitację braci Pipanów, podkreślając, że Jerzy w pospolitym ruszeniu przeciwko Szwedom pod Tyńcem, ratując postrzelonego chorążego postrzał i okaleczenie odniósł. Po zrealizowaniu tego postulatu zrzekł się urzędu rajcy, a w kilka lat później przekazał aptekę córce Annie.

kalendarium

1640 – przejął po ojcu aptekę „Pod Złotą Głową” w Rynku

1655 VIII 8 – wraz z rajcami: Pawłem Fryznekierem, Marcinem Lochmanem oraz Kasprem Celestą został wybrany do rewizji murów miejskich

1656 – został ranny w bitwie stoczonej pod Tyńcem

1659 – król Jan Kazimierz zawiadamiał specjalnym pismem radę miejską krakowską o uwolnieniu kamienicy Pipana od wszelkich ciężarów wojskowych

1662 – sejm nobilitował braci Pipanów

1668 – przekazał aptekę córce Annie