Dzisiejsza data:

Jan Englisch

(12 II 1861 Kraków – 13 IV 1929 Kraków)

drukarz, działacz związkowy, redaktor

biogram

           Po ukończeniu szkoły realnej pracował jako zecer w „Nowej Reformie". Jeszcze jako uczeń działał w kółkach socjalistycznych (związany między innymi z organizacją Ludwika Waryńskiego). Był współzałożycielem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, prezesem jej Komitetu Wykonawczego, następnie działał w zjednoczonej Polskiej Partii Socjalistycznej. Działacz organizacji zawodowych, doprowadził do przystąpienia organizacji drukarzy krakowskich do Zjednoczenia Polskiego Związków Drukarzy i Zawodów Pokrewnych w Warszawie. Współzałożyciel i działacz Towarzystwa Emerytalnego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów „Siła” w Krakowie.

           Współzałożyciel i pierwszy redaktor „Naprzodu”, któremu pozostał wierny całe życie. Redagował także dwutygodnik drukarzy „Budzik" oraz „Kurier Kolejowy". Został członkiem Rady miasta Krakowa, dyrektorem krakowskiej Kasy Chorych, wybrany senatorem z ramienia PPS.

kalendarium

1878 - związał się z ruchem socjalistycznym

1883 - redagował dwutygodnik drukarzy „Budzik"

1886 – członek Zarządu Zgromadzenia Towarzyszów Sztuki Drukarskiej i Litografów „Ognisko"

1887 – redagował „Kurier Kolejowy"

1889 – 1891 - współzałożyciel i działacz Towarzystwa Emerytalnego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów „Siła” w Krakowie

1890 – zastępca prezesa Zarządu Zgromadzenia Towarzyszów Sztuki Drukarskiej i Litografów „Ognisko"

1891 - współzałożyciel PPSD

1892 V 1 – na pierwszym obchodzie święta majowego w Krakowie przemawiał na temat wolności prasy

1892 – 1893 - współzałożyciel i pierwszy redaktor „Naprzodu”

1891 I 1 – ukazał się pierwszy numer „Naprzodu”

1896 – prezes Zarządu Zgromadzenia Towarzyszów Sztuki Drukarskiej i Litografów „Ognisko"

1897 - 1919 - prezes Komitetu Wykonawczego PPSD

1914 – 1924 - dyrektor krakowskiej Kasy Chorych

1919 – został członkiem Rady miasta Krakowa

1922 i 1928 - wybrany senatorem z ramienia PPS

czytaj więcej iPSB...