Dzisiejsza data:

Tadeusz Epstein

(1870 Kraków – 8 III 1939 Kraków)

przemysłowiec, działacz gospodarczy

rodzina

pochodzenia żydowskiego, syn Juliusza, bankiera i właściciela walcowni w Borku Fałęckim

biogram

           Ukończył gimnazjum krakowskie i po studiach w Akademii Handlowej w Pradze powrócił do Krakowa, gdzie objął założone przez ojca zakłady mechaniczne – hutę żelaza i fabrykę drutu i gwoździ. Włączył się w życie społeczne i gospodarcze miasta, między innymi został prezesem Krakowskiej Kasy Chorych.
Po śmierci ojca przejął walcownię i stalownię w Borku Fałęckim oraz fabrykę gwoździ i drutu w Podgórzu. Przeforsował budowę linii kolejowej Kraków - Miechów. Został członkiem Państwowej Rady Finansowej, Państwowej Rady Celnej i Państwowej Rady Komunikacyjnej.
           Był założycielem Giełdy Towarowo - Zbożowej w Krakowie, wiceprezesem Związku Przemysłu Polskiego, wiceprezesem Związku Przemysłowców w Krakowie, prezesem Kuratorium Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, członkiem i prezesem Kuratorii Szkoły Szkoły Ekonomiczno - Handlowej w Krakowie, członkiem Zarządu Fabryki Kabli SA w Krakowie oraz członkiem Komitetu Dyskontowego Oddziału Banku Polskiego w Krakowie.

           Pochłonięty działalnością publiczną, nie znajdował czasu na dopilnowanie własnych, objętych po ojcu interesów. U schyłku życia, ciężko chory, znalazł się niemal bez środków do życia. Był Kawalerem Orderu Polonia Restituta.

kalendarium

1890 - powrócił do Krakowa po studiach w Akademii Handlowej w Pradze
1902 - został członkiem Izby Handlowo - Przemysłowej
1903 - został członkiem Rady miasta Krakowa
1913 – po śmierci ojca przejął jego zakłady
1916 - 1935 - prezes Izby Handlowo - Przemysłowej
1919 - był założycielem Giełdy Pieniężnej w Krakowie

źródła:

Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 4, Kraków 1997

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000