Dzisiejsza data:

Michał Cezary

(około 1708 Kraków - ?)

drukarz 

rodzina

z rodziny Cezarów

syn Franciszka młodszego i Anny Schedel

biogram

           Studiował w Akademii Krakowskiej, krótko prowadził rodzinną drukarnię (w tym czasie wydrukował zaledwie 7 pozycji). Z powodu dużej liczby sukcesorów nie był w stanie utrzymać firmy i za 11 000 złotych polskich sprzedał ją wraz z kamienicą przy ulicy Św. Anny Marcinowi Waleszyńskiemu, który przekazał ją Akademii Krakowskiej ( Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego).

kalendarium

1722 – został wpisany do metryki Akademii Krakowskiej

1729–1730 – prowadził drukarnię

1731 – sprzedał drukarnię wraz z kamienicą M.J. Waleszyńskiemu

1734 – M. Waleszyński darował drukarnię Akademii Krakowskiej

źródła:

Jerzy Samuel Bandtkie, Historya drukarń krakowskich …, Kraków 1815

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000