Dzisiejsza data:

Erazm Barącz

(1859 Lwów – 21 I 1928 Kraków)

naczelnik salin w Wieliczce, kolekcjoner dzieł sztuki

rodzina

pochodził z rodziny ormiańskiej

bracia:

Tadeusz (1849 III 24 Lwów – 1905 III 12 Lwów), rzeźbiarz, poślubił Marię Rejchan

Roman (1856 VIII 8 Lwów – 1930 VIII 29 Lwów), profesor chirurgii Uniwersytetu Lwowskiego

Stanisław, poeta i tłumacz

Władysław (1865-1919) aktor i dyrektor Teatru Wielkiego we Lwowie

biogram

           Po szkole średniej we Lwowie, obdarzony talentem malarskim zamierzał kształcić się w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, zmienił jednak plany i studiował na Akademii Górniczej w Leoben.

           Pracował w polskich kopalniach soli, w końcu osiadł w Wieliczce na stanowisku naczelnika salin. Przyczynił się do utworzenia podziemnej Kaplicy Św. Kingi, był autorem map, planów i rysunków technicznych kopalni, w uznaniu zasług jedną z komór nazwano jego imieniem. Komora ta swe niezapomniane walory widokowe zawdzięcza jeziorku o głębokości około 9 m, wypełnionego solanką.

           Na emeryturze zamieszkał w Krakowie, gdzie przekazał Muzeum Narodowemu swoje zbiory sztuki i bibliotekę, blisko 500 obrazów i rzeźb polskich i obcych oraz przedmiotów przemysłu artystycznego i sprzętarstwa, świadczących o dużym znawstwie i wyrobionym smaku oraz poczuciu estetyki zbieracza. Jako Ormianin miał szczególne zamiłowanie do kolekcji dzieł wschodnich (tkaniny i broń).

           Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim (kwatera Cc) na koszt miasta. Władze Krakowa ufundowały okazały pomnik z wymowną sentencją:

           Przy zawodowych trudach zamiłowanie oddał zabytkom sztuki. Zbiory swoje darował miastu Krakowowi, które na znak wdzięczności a trwałej pamięci ten grobowiec wystawiło.

kalendarium

1880 - otrzymał dyplom inżyniera górnika (odpowiednik magistra)

1900 - reprezentował wielicką kopalnię na światowej wystawie w Paryżu

1915 - 1921 – pełnił funkcję naczelnika Zarządu Salinarnego

1921 VII 30 - przekazał notarialnie swoje zbiory sztuki i bibliotekę Muzeum Narodowemu w Krakowie

1922 - zamieszkał w Krakowie

1922 – został kustoszem Muzeum Narodowego oraz ekspertem w dziedzinie malarstwa i tkanin wschodnich