Dzisiejsza data:

Adrian Baraniecki

(4 XI 1828 Jarmolińce, Podole – 15 X 1891 Kraków)

lekarz, działacz społeczny i oświatowy

rodzina

syn Tomasza (1801 - 1858) herbu Sas, lekarza i Konstancji Bukar

biogram

           Studia medyczne odbył w Kijowie, następnie w Moskwie oraz we Francji (gdzie był współzałożycielem Towarzystwa Paryskiego Lekarzy Polskich) i Włoszech.
           Po powrocie do kraju osiadł w rodzinnych Jarmolińcach.
           W czasie powstania styczniowego był kuratorem tajnych szkół, sekretarzem reprezentacji "białych" tj. Komitetu Gubernialnego Podolskiego. Po upadku powstania, zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Lwowa i stamtąd do Francji, a następnie do Anglii, gdzie zapoznał się ze strukturą londyńskiego muzeum przemysłowego.
          Zbierał różne książki i eksponaty dotyczące przemysłu. Założył Muzeum Techniczno - Przemysłowe przy którym prowadził własnym kosztem wykłady naukowe.
           Twórca Wyższych Kursów dla Kobiet (po jego śmierci pod nazwą Kursy im. Adriana Baranieckiego), kursów handlowych dla młodzieży i bezpłatnych wykładów niedzielnych dla rzemieślników.
           Członek AU, Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, inicjator pierwszego ogólnopolskiego zjazdu lekarzy i przyrodników. Był autorem publikacji z zakresu topografii, statystyki lekarskiej i antropologii.
            Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
           Jego imieniem nazwano ulicę w dzielnicy Zwierzyniec, w Woli Justowskiej, biegnącą od ulicy Leona Chwistka do ulicy Grabowej. Ma tablicę pamiątkową w domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.

kalendarium

1854 - uzyskał doktorat w Moskwie
1857 - uzupełniał nauki w Paryżu
1858 - był jednym z założycieli Towarzystwa Paryskiego Lekarzy Polskich
1859 - był jednym z założycieli Stowarzyszenia Lekarzy Podolskich w Kamieńcu Podolskim
1863 - był uczestnikiem powstania styczniowego na Podolu (członek obozu politycznego "białych")
1867 - przesłał do Instytutu Technicznego w Krakowie swój zbiór 714 przedmiotów, i kolejno nadsyłał dalsze okazy, wkrótce kolekcja liczyła ponad 5 000 egzemplarzy z zakresu techniki, przemysłu, rolnictwa itp.
1868 - osiadł w Krakowie
1868 VI 4 - swoje zbiory ofiarował miastu, stanowiły zalążek Muzeum Techniczno - Przemysłowego w Krakowie
1868 - 1891 - był kierownikiem Muzeum Techniczno - Przemysłowego
1868 - zorganizował Wyższe Kursy dla Kobiet
1869 - był inicjatorem I Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie
1870 - zorganizował wyższe kursy dla mężczyzn
1872 - został członkiem AU