Dzisiejsza data:

Jan Bodzanta

Bodzęta

(około 1290 Września? - 12 XII 1366 Kielce)

biskup krakowski

rodzina

herbu Poraj, był prawdopodobnie synem komesa Bogufała z Wrześni. Pochodził z wielkopolskiej linii możnego rodu Porajów - Różyców, spokrewnionego z Leszczycami. Według rodowej legendy Porajowie mieli być potomkami libickich Sławnikowiców.

biogram

           Został obrany biskupem dzięki protekcji papieskiej, a wbrew woli króla, z którym toczył później długoletnie spory o prawa majątkowe biskupstwa krakowskiego.
           Skłócony z Kazimierzem Wielkim nie odgrywał wielkiej roli politycznej, był za to sprawnym administratorem i przyczynił się do rozwoju gospodarczego dóbr biskupstwa.

           Często beneficjami obdarzał swoich krewnych i przywłaszczał sobie dochody kościelne. Nadał miejskie prawo magdeburskie biskupiej miejscowości Kielce. Założył miasto Bodzentyn oraz ponad 20 nowych parafii na terenie biskupstwa krakowskiego. Za jego pontyfikatu ukończono, rozpoczętą przez biskupa Nankera, budowę katedry na Wawelu. Był propagatorem kultu maryjnego.
           Pochowany został w katedrze krakowskiej, w ufundowanej przez siebie kaplicy Poczęcia N. P. Marii (Bożego Ciała), obok późniejszej kaplicy Zygmuntowskiej.

kalendarium

1317 – popierany przez krewnego, biskupa Gerwarda, uzyskał archidiakonię kruszwicką
1320 - został dziekanem krakowskim
1329 - 1331 - jako wysłannik biskupa krakowskiego Jana Grota przebywał w kurii papieskiej w Awinionie
1347 - ponownie udał się do Awinionu wraz z krakowskim elektem biskupem Piotrem
1348 VI 13 - po śmierci Szyrzyka uzyskał u Klemensa VI prowizję na biskupstwo krakowskie
1349 - obłożył króla Kazimierza klątwą w wyniku konfliktu o naruszenie immunitetów kościoła (za zamordowanie wikarego Marcina Baryczki)
1351 - w Katedrze na Wawelu ufundował kaplicę biskupa Jana Konarskiego, pod wezwaniem św. Joachima
1355 - lokował miejscowość Bodzentyn

1359 – po najeździe Tatarów zwolnił na prośbę króla zubożałą ludność ziemi lubelskiej, sieciechowskiej i łukowskiej od dziesięciny na rzecz biskupstwa na lat 30
1364 - założył wieś Borzęcin