Dzisiejsza data:

Bodzęta

Bodzanta

(około 1320 Szeligi koło Opatowa – 26 XII 1388 Chełm koło Uniejowa

arcybiskup gnieźnieński

rodzina

syn rycerza Wisława z Kosowic

biogram

          Był zarządca dóbr królów Kazimierza III Wielkiego i Ludwika I Węgierskiego, dał się poznać jako zdolny administrator, rozszerzył kompetencje tego urzędu, wielokrotnie interweniując w wewnętrzne sprawy Krakowa.
           Został wprowadzony na tron arcybiskupi dzięki zabiegom Ludwika I, który uwięził Dobrogosta, wybranego na tę godność przez kapitułę.
           Był zwolennikiem wprowadzenia na tron Polski Marii starszej córki Ludwika I, następnie Zygmunta Luksemburskiego, później księcia mazowieckiego Ziemowita IV i Jadwigi. Zmienił orientację polityczną, odchodząc od planów przyłączenia Mazowsza stając się jednym z największych zwolenników unii z Litwą. Koronował Jadwigę na króla Polski, następnie ochrzcił i koronował Władysława Jagiełłę. Wspólnie z biskupem Janem z Radlicy, Dobrogostem oraz zastępem duchownych uczestniczył w misji apostolskiej Jagiełły na Litwę.
           Był dobrym gospodarzem diecezji, ufundował kilka ołtarzy, kościół parafialny w Pieczewie oraz dom dla wikariuszy w Uniejowie. Popierał kolonizację na prawie niemieckim. Wyświęcił pierwszego biskupa nowo powstałej diecezji wileńskiej Andrzeja Wasiło.
           Jego ciało sprowadzono do Gniezna i pochowano w katedrze gnieźnieńskiej, w kaplicy, którą dla siebie zbudował.

kalendarium

1350 - 1351, 1357 - 1370, 1372 - 1379 i 1381 - 1382 - był wielkorządcą krakowskim
1358 - otrzymał godność kantora wiślickiego
1359 - został scholastykiem wiślickim
1359 - otrzymał godność kanonika krakowskiego
1372 - został prepozytem św. Floriana na Kleparzu koło Krakowa
1832 VI 9 - został za poparciem Ludwika (wbrew woli kapituły) arcybiskupem gnieźnieńskim
1383 V 7 - próbował podstępem wkroczyć na Wawel, przemycając w swoim orszaku ukrytego Ziemowita
1383 VI 16 - na zjeździe w Sieradzu ogłosił Ziemowita królem Polski, składając mu przysięgę wierności
1384 X 15 - koronował Jadwigę na królową Polski
1386 II 15 - ochrzcił Jagiełłę
1386 II 18 - dał ślub Jagielle i Jadwidze
1386 III 4 - koronował Jagiełłę na króla Polski
1387 - wyświęcił pierwszego biskupa wileńskiego Andrzeja Wasiło